Skriftlighed i fremmedsprogsundervisningen - Med udgangspunkt i fransk i gymnasieskolen

Af Mie Bonne Eriksen

Introduktion til Mies projekt
Lær mere om Mies projekt