ECTS-givende efter- og videreuddannelse

En redegørelse for mulighederne for efter- og videreuddannelse (EVU) inden for fremmedsprog i uddannelsessystemet 


Rapporten kortlægger de eksisterende efter- og videreuddannelsestilbud rettet mod undervisere inden for fremmedsprogsområdet.

Data er indhentet i studieåret 2019/2020. Der er derfor tale om et øjebliksbillede, der skal illustrere udbudssituationen.