Udvikling af didaktik i fremmedsprog på EUD gennem netværk

Projekt v/ Henriette Duch & Rikke Fjellerup, VIA University College. Projektet er støttet af NCFF i 2019-2020.

Om projektet

Projektets formål har været at fremme didaktisk udvikling med henblik på at opkvalificere EUD-lærerne i fremmedsprog.

Netværkets arbejde har haft fokus på sproglig opmærksomhed, at skrive og tale gennem et nyt program samt litterært og skriftligt arbejde på tværs af niveauer.

Da der er begrænset viden om behov for didaktisk udvikling i fremmedsprog på EUD, indledtes projektet med en afdækning af disse behov. Derefter blev selve netværket dannet.

Netværket arbejdede med at udvikle cases, som eksempler på didaktisk udvikling. I forbindelse med netværksmøderne var der eksterne oplæg, som kunne inspirere og kvalificere udviklingen. Afslutningsvis blev der afholdt en mini-konference i maj 2020 for fremmedsprogslærere på EUD, hvor erfaringerne blev formidlet med henblik på spredning af viden fra projektet.

Projektet og netværket har ifølge deltagerne:

  • været et udbytterigt forum for at kunne udveksle og dele erfaringer
  • gjort dem optaget af forskellige nye vinkler på baggrund af projektet og den didaktiske inspiration, de har fået
  • bidraget til at deltagerne har udviklet undervisning, som for dem er ny, og på den måde har projektet også været til gavn for eleverne.

Video-oplæg fra projektets mini-konference

Her fire videoer fra konferencen i EUD-netværket: