Overgangen til et sprogstudium på universitetet

- En undersøgelse af spansk- og tyskstuderendes studiestart

Undersøgelsen i dette brobygningsprojekt, som er støttet af NCFF, har set nærmere på overgangen fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser. Den er udført af Kristine Bundgaard, Lotte Dam og Rikke Hartmann Haugaard fra Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet (AAU).


Om projektet

En god overgang fra ungdomsuddannelse til sprogstudium på universitetet er central for studerendes faglige udvikling på studiet og har betydning for fastholdelsen af dem. Kendskab til deres forudsætninger og refleksioner kan bidrage til organiseringen af fremmedsprogsundervisningen og studieforløbet på 1. år, hvilket netop kan være med til at skabe en god overgang og styrke fastholdelsen.

Projektets formål har været at afdække de oplevelser, som de studerende får i løbet af deres første studietid, herunder at indsamle viden om deres motivation, forventninger til indhold, niveau, arbejdsformer og arbejdsmængde og sammenholde det med, hvilke undervisningsformer og indhold, de studerende kommer med fra sprogundervisningen på deres ungdomsuddannelse.

Undersøgelsen bygger på: 

 • Observationer af undervisningen i tysk og spansk i 2.g og 3.g på Hasseris Gymnasium, Aalborghus Gymnasium og Aalborg Katedralskole. Observationerne blev fulgt op af samtaler med eleverne og deres lærere.

 • To runder af gruppeinterview med nye studerende på tysk- og spanskuddannelserne på AAU. Interviewene blev foretaget i starten af de to semestre på 1. studieår.

  I første runde deltog 23 studerende (64% af studerende på uddannelserne), mens der i anden runde deltog 19 studerende (svarende til 63% af studerende på uddannelsen).

  Temaer i runde 1:
  - Motivation og baggrund for uddannelsesvalg
  - Generelle forventninger til uddannelsen og erfaringer med gode undervisningsformer
  - Holdninger til det faglige niveau på universitetet
  - Studieadfærd/arbejdsindsats

  Temaer i runde 2:
  - Det faglige niveau
  - Det faglige indhold
  - Studieadfærd/arbejdsindsats
  - Holdning til sproglig korrekthed
  - Prøver efter 1. semester
  - Lukning af spansk- og tyskuddannelser på AAU

Fem praksisanbefalinger

På baggrund af undersøgelsens resultater listes fem konkrete tiltag, som vil kunne lette overgangen til de videregående sproguddannelser på universiteterne.

Praksisanbefalingerne vil kunne anvendes i andre fremmedsprog end tysk og spansk og er yderligere udfoldet i selve rapporten.