Digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen

Hvad gjorde sproglærerne i foråret 2020?

En undersøgelse af lærernes erfaringer fra onlineundervisningen i grundskolen under nedlukningen

Hvordan tilrettelagde sproglærere den digitale undervisning i fremmedsprog? Hvilke digitale redskaber og værktøjer kom i brug i undervisningen, hvilke konkrete aktiviteter udviklede de, og hvilke erfaringer tager de med videre? Undersøgelsen er udarbejdet af Mette Vedsgaard Christensen, Morten Gustenhoff og Alice Nissen fra VIA University College med finansiering fra NCFF.

Læs mere om undersøgelsen i Thinglink-præsentationen nedenfor og find:

  • eksempler og forløbsbeskrivelser på konkrete aktiviteter med mundtlige og skriftlige færdigheder
  • en podcast om undersøgelsens resultater
  • andre gode råd og eksempler på digitale teknologier til din undervisning

Podcast om undersøgelsen

Lyt til podcast om undersøgelsen af lærernes erfaringer med digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen i grundskolen under nedlukningen i foråret 2020. 

Forløbsbeskrivelser

Her finder du samlet i én fil de beskrivelser af konkrete forløb og aktiviteter, som har fundet sted i fremmedsprogsundervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen.