Mette Munch Jakobsen

Fremmedsprogsambassadør i NCFF via en virksomhedsaftale med Pettinaroli A/S

Hvilken type virksomhed er Pettinaroli?

Vi er en handelsvirksomhed med hovedsæde i Middelfart. Vi sælger komponenter til gulvvarme og forhandler smarthomeløsninger med rumtermostater, som giver mulighed for at regulere temperatur og indeklima fra en app.  Generelt har firmaet fokus på bæredygtighed, og energioptimering er også en form for bæredygtighed.  

Firmaets nuværende direktør, Kim Svaneborg, er anden generation i den danske virksomhed, som hans far grundlagde i 1970’erne. I dag er halvdelen af firmaet ejet af den italienske virksomhed Fratelli Pettinaroli SpA.  Så vi er både en dansk virksomhed og en del af et internationalt firma. Det betyder, at vi har kollegaer i 65 lande og kunder i 80 lande. I den danske virksomhed er vi 20 medarbejdere. Som handelsvirksomhed har vi kunder i hele Nordeuropa og især i Norden, Tyskland, Letland, Estland, Litauen, Grønland og Færøerne. Desuden har vi leverandører fra hele verden. Vi har især leverandører i Italien, Tyskland, men også i Kina og Sverige. Så både i kontakten med kunder og leverandører er der behov for at kunne fremmedsprog.  

Hvilke sprog bruger I på nuværende tidspunkt i virksomheden? 

Ved møder med virksomheder fra de nordiske lande kommunikerer vi på vores individuelle modersmål, og det har sin helt egen charme. Når kontrakter skal udformes, er alt på engelsk bare for at være sikre på, at alle er helt enige om indholdet. Koncernsproget er engelsk og bruges ved kommunikation på ledelsesniveau. Italiensk bruges mest som relationsskabende.  

I eksport- og indkøbsafdelingerne og i kundeservice kommunikerer medarbejderne på tysk og engelsk. I bogholderiet skal de også beherske flere sprog for at kunne betjene udenlandske kunder omkring en faktura eller en kreditnota. Og på lageret skal lagermedarbejderne have en grundlæggende forståelse for engelsk og tysk for at kunne tale med de udenlandske leverandører og lastbilchauffører. Lagerarbejdere har ikke en sproglig baggrund, men de er ikke bange for at snakke sproget. De kan ikke et perfekt engelsk, men det kan de udenlandske chauffører heller ikke. Men begge parter har et fælles mål om at finde en løsning på en opgave, f.eks. hvor skal en pakke hen. Så er det mindre vigtigt, om det bliver sagt på den helt rigtige måde. Det er opgaven, der er vigtig. 

Så kommunikation på flere sprog er en integreret del af virksomhedens måde at arbejde på og er nødvendigt på alle niveauer. Så der er meget forskellige niveauer af sprogbeherskelse.  

Bruger du selv fremmedsprog i dit arbejde, og hvad har det betydet for din karriere?

Jeg er bachelor negot i tysk og har læst erhvervsøkonomi oveni. Jeg skiller mig ud, fordi jeg kan noget tysk. For mig har det betydet, at jeg ret hurtigt er hoppet højt op i virksomheden. Før jeg læste på universitetet, arbejdede jeg i en butik i 10 år. Også der havde det en betydning at kunne tysk. Hvis f.eks. der kom tyske kunder, kunne de sige til vennerne: ”Gå hen i den forretning, ekspedienten der kan tysk”.  I mit arbejde bruger jeg engelsk på daglig basis, især når jeg skriver mails. Tysk bruger jeg for tiden primært ved møder. Men jeg har kun været i virksomheden et halvt år, så det er ikke så lang tid at tale ud fra.   

Hvorfor har I valgt at være fremmedsprogsambassadører?  

Kim, firmaets direktør, og jeg synes, at det er ret interessant at arbejde med sprog. Vi har begge nogle oplevelser med sprog og kultur med i bagagen. Jeg er nyuddannet fra i sommers, så min arbejdserfaring med sprog er ret begrænset, men min personlige erfaring med brug af sprog er forholdsvis stor. Derimod har Kim en stor professionel erfaring med brug af sprog. 

Vi synes, at det er spændende og sjovt at få lov til at snakke om brugen af fremmedsprog. Samtidig synes vi, at vi har et ansvar for at være med til at sikre, at vi fremover kan få den arbejdskraft, som vi har brug for, og at der er nogen, der kan sprog. Så vi gør det også ud fra en ansvarsfølelse.  

Og så har vi selv har fået noget ud af holde oplæg om brug af sprog i virksomhedssammenhæng. Det har givet anledning til, at vi løbende har haft nogle gode snakke om sprog. For at holde oplæg har vi talt om sprog og kultur på et mere teoretisk plan, og det har skærpet opmærksomheden på vores brug af sprog og på kulturforståelse. Så dermed er vi også blevet klogere på os selv.  

Hvad lægger I vægt på i jeres oplæg?  

Vi har valgt at have fokus på sprog og kultur. Sproget er værktøjet, og kulturforståelsen er det, du bruger for at opbygge relationer med andre og til at forstå, hvad der ligger bag ved sproget. Der er ret stor forskel på, hvordan man opfatter noget afhængigt af, hvor man kommer fra. Her giver vi nogle sjove eksempler ud fra vores erfaringer. F.eks. når en hollænder siger sådan her, mener han det her, men en brite vil måske opfatte det på en anden måde. De eksempler reagerede eleverne ret positivt på. Sprog er mere end sprog. Det er også kulturforståelse.  

Hvordan oplever I besøgene på skolerne? 

Generelt oplever vi, at eleverne er meget lyttende og interesserede, men også lidt tilbageholdende. Ved første besøg på et gymnasium blev vi opmærksomme på, at det er vigtigt at aktivere eleverne. Så ved næste besøg lavede vi en konkurrence, hvor eleverne skulle rejse sig op som svar ved nogle spørgsmål. Oplæggene bliver også sjovere for os, når vi tænker kreativt og går helhjertet ind i det.  

Vi oplever, at eleverne giver meget positiv respons på vores personlige anekdoter. F.eks. fortalte jeg om nogle oplevelser, som jeg havde, da jeg var på udveksling i Schweiz. Det var tydeligt, at eleverne lettere kunne forholde sig til brugen af sprog, når eksemplerne var fra situationer, som de kan identificere sig med. Vi talte med lærerne efter oplæggene og har fået meget positiv respons fra dem. De havde efterfølgende drøftet vores oplæg med eleverne, som syntes, at det var spændende at høre om.  

Hvorfor er det vigtigt at kunne fremmedsprog? 

Uden sprog kommer man ikke ret langt i danske virksomheder, uanset hvilket stilling man skal have.  

Man får sjovere og mere alsidige opgaver, når man kan et fremmedsprog. Og det kan være et karriereboost at kunne et andet sprog end engelsk. 

Tip til at lære fremmedsprog 

Det kan være svært at lægge perfektionismen fra sig, men man kan f.eks. tænke på, at hvis nogen prøver at lære vores sprog, så vil man ikke kritisere dem for ikke at tale korrekt.  

Der er flere måder at træne sprogindlæringen på. Man kan opsøge nogen, der taler sproget. Det kunne være at tale med udvekslingsstuderende eller at melde sig ind i nogle foreninger. Man kan også flytte til det pågældende sprogs land i en periode. Man vil opleve, at relationen med andre mennesker betyder mere end, at sproget er perfekt. Det kan være med til at afdramatisere det at lære et andet sprog.   

For at træne tysk har jeg selv fulgt tyske influencers opslag på Instagram. På den måde hører eller læser man en lille smule tysk hver dag. Det tager et minut, og man gør det måske tre til fire gange om dagen. Når jeg følger nogen, der går op i det, som jeg selv går op i, så er det nærværende for mig, det de skriver eller taler om. Og på den måde finder man ud af, hvad der trender i Tyskland, og at det er et ret cool land. Der er f.eks. også nogle gode tyske standupkomikere. Ved at høre lidt på dem finder man ud af, hvad kendetegner tysk humor, og hvordan man leverer en joke på tysk.  

Tip til andre fremmedsprogsambassadører 

Det er godt at have et fokuspunkt for oplægget. For os var det kulturforståelse. Og så virker det godt at tage udgangspunkt i personlige oplevelser, som viser, hvad jeg som menneske får ud af at kunne sprog. Det kan være lidt svært for eleverne at relatere til møder i virksomheder. Det virker også godt at aktivere eleverne. Og hvis man lægger noget positivt i det, så får man også noget positivt igen.