Fremmedsprogsambassadørerne

Fremmedsprogsambassadørkorps rykker ud på landets ungdomsuddannelser

NCFF har samlet et korps af fremmedsprogsambassadører, som rykker ud på landets ungdomsuddannelser for at fortælle eleverne om deres erfaringer med fremmedsprog og værdien af sproglige kompetencer i arbejdslivet.

En fremmedsprogsambassadør er en medarbejder, som bruger fremmedsprog i sit arbejde. Det kan være i kombination med andre fagligheder – fx en indkøber, der taler tysk med leverandører, eller en ingeniør, der taler fransk med kunden. Det kan også være medarbejdere, der er uddannet i sprog.

Hvis vi som samfund skal stå stærkt politisk og økonomisk, har vi brug for, at medarbejdere i virksomheder og organisationer kan begå sig professionelt på engelsk, fransk, tysk og spansk, men også på andre sprog - blandt andet de nordiske og asiatiske sprog.

Vi håber, at vi gennem vores fremmedsprogsambassadører kan give elever landet over en større indsigt i brugen og vigtigheden af fremmedsprog og sikre, at virksomheder og organisationer også i fremtiden kan finde medarbejdere med fremmedsprogskompetencer.

Book en fremmedsprogsambassadør

I kan booke en fremmedsprogsambassadør i forbindelse med f.eks. sprogdage, temadage og karrieredage.

  • Der er tale om ét oplæg fra én fremmedsprogsambassadør
  • Det er ikke muligt at bede om besøg af flere fremmedsprogsambassadører til et arrangement
  • Oplægget varer ca. en time inkl. spørgetid
  • Oplægget er gratis, men I skal betale for transport og afregne dette direkte med fremmedsprogsambassadøren

Oplægget omhandler mulighederne i fremmedsprog generelt og er ikke rettet kun mod de(t) sprog ambassadøren taler. Det er muligt at angive, hvis I udelukkende er interesserede ét bestemt sprog. Det reducerer dog chancerne for at finde en ambassadør til jeres arrangement.

Koordinering af besøget

Når vi har modtaget jeres anmodning om at booke en fremmedsprogsambassadør, gør vi alt, hvad vi kan, for at finde en fremmedsprogsambassadør til jeres arrangement. Når der er lavet et match, sætter vi jer i kontakt med en fremmedsprogsambassadøren, og derefter står I selv for koordineringen af besøget. Det er vigtigt, at I udvælger en kontaktperson, som kan stå for kontakten med fremmedsprogsambassadøren, så kommunikationen bliver så enkel som mulig.

Din rolle som kontaktperson

Som kontaktperson er det dig, der står for kontakten til og planlægningen med fremmedsprogsambassadøren.
Derudover er du ansvarlig for, at:

  • sørge for, at eleverne forberedes på oplægget, så de kender baggrunden for besøget. Inddrag gerne andre materialer inden for karrierelæring som forberedelse, så eleverne oplever besøget som en del af en større helhed.
  • klæde ambassadøren godt på forud for oplægget både hvad angår de fysiske og tekniske rammer for oplægget og den gruppe af elever, der er til stede (hvilken årgang og studieretning er de fra, hvilke fremmedsprog har de, mv.).
  • sørge for, at der bliver holdt god ro og orden og ikke mindst en god tone blandt eleverne, så ambassadøren kan fokusere på oplægget.
  • du eller lærerne fra de involverede klasser udfylder en kort evaluering efter oplægget er afholdt. I evalueringen spørger vi blandt andet ind til elevernes oplevelse af oplægget. Derfor opfordrer vi til, at du/I vender besøget med eleverne umiddelbart efter oplægget.

Book en fremmedsprogsambassadør

Der er nu åbent for booking af besøg af en fremmedsprogsambassadør til efteråret 2024.

Vi anbefaler, at I i bookingformularen skriver forslag til dato og evt. tidspunkt I gerne vil have besøg i efterårsperioden, som strækker sig fra medio august til medio december. Jo mere fleksible I er med datoen, desto større er chancen for at finde en fremmedsprogsambassadør til jeres arrangement.

Bemærk, at det endnu ikke er muligt at booke en fremmedsprogsambassadør til arrangementer i 2025.

Hvis I har spørgsmål til konceptet, er I altid velkomne til at henvende jer til NCFF på NCFFVest@au.dk.

Mød nogle af fremmedsprogsambassadørerne

Læs interviews med fire af fremmedsprogsambassadørerne i NCFF's korps af ambassadører: 

Det siger skolerne

Med et besøg fra en fremmedsprogs-ambassadør får man muligheden for at få et personligt og professionelt indblik i, hvorfor det er så vigtigt at kunne sprog. Sprogene kombineret med en anden faglighed giver udsyn og indblik, fagligt såvel som professionelt.

Med sprog og anden faglighed står vores unge bare stærkere i fremtiden.

Pia Thorbøll, Espergærde Gymnasium og HF    

Tak til NCFF for det gode formidlingsarbejde og tak til fremmedsprogsambassadørerne for deres engagement og for at have bragt deres konkrete oplevelser og erfaringer fra erhvervslivet ind i undervisningsrummet på en god og vedkommende måde. Det var godt og virkede motiverende på eleverne at høre ""fra hestens egen mund"", at sprog er en vigtig (dobbelt)kompetence og at det er NU, den skal erhverves. Tak for besøget og forhåbentlig på gensyn.

Kerstin Wieland, Uddannelsescenter Holstebro - HHX  

[Fremmedsprogsambassadøren] var en fantastisk kommunikator og formidler. Eleverne lyttede med stor opmærksomhed på, hvordan sprog åbner veje ud i verden i nye sammenhænge, som de ikke umiddelbart selv havde overvejet.

Oplægget gav god mulighed for efterfølgende at tale om karrierelæring i og med fremmedsprog. Stor anbefaling herfra.

Claus Zedlitz, Aarhus Handelsgymnasium