Undervisningsmaterialer til karrierelæring

Med undervisningsmaterialerne målrettet karrierelæring i sprogfagene engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, spansk og tysk ønsker NCFF at understøtte karrierelæringen på ungdomsuddannelserne.

Flere undersøgelser har vist, at mange gymnasielærere lærere har svært ved at integrere karrierelæring direkte i deres undervisning, se f.eks. artiklen Lærere ser stort på reformkrav: Mange arbejder ikke med de nye kompetencer fra Gymnasieskolen, 07.04.21. 

Om materialerne

NCFF har engageret 12 erfarne gymnasielærere til at udvikle undervisningsmaterialer til karrierelæring. Undervisningsmaterialerne er tænkt som et sprog- og fagnært tilbud, der kan introducere eleverne til karrierelæring og være en praktisk håndsrækning til dig som underviser. Der er aktiviteter og materialer til minimum to modulers undervisning, og materialet har en introducerende karakter og er dermed på ingen måde udtømmende. Materialerne har et fagfagligt indhold såvel som tekster og opgaver, der inviterer eleverne til at reflektere over deres kommende uddannelses- og jobvalg og fremmedsprogets muligheder i denne sammenhæng. Materialet henvender sig til alle gymnasiale uddannelsesretninger.

Som en integreret del af alle karrierelæringsmaterialerne findes små videofilm med personer, der på den ene eller den anden måde bruger fremmedsproget i karrieresammenhæng. Videoerne fokuserer i høj grad på sproget som en tillægskompetence, dvs. at en del af de medvirkende ikke læser eller har læst en sproguddannelse, men derimod har læst eller læser en anden uddannelse, og at de i tillæg til dette på anden vis har opnået kompetencer i et eller flere fremmedsprog. Dette er et bevidst valg, da det er denne måde, som hovedparten af eleverne på ungdomsuddannelser kommer til at bruge fremmedsprog på. Som underviser kan du naturligvis selv pege på de karrieremuligheder, der ligger i at gøre fremmedsprog til sin hovedkompetence ved at vælge en uddannelse med sprog. Du kan også bruge filmene fra NCFF's Gå ikke glip-serie som indspark til en bred forståelse af karrierelæring.

Materialerne stilles gratis til rådighed i digital form, men de kan også downloades og printes. I de digitale udgaver kan eleverne arbejde direkte i materialet ved at skrive i tekstboksene.

Det er vores håb, at materialerne kan understøtte dig i arbejdet med karrierelæring i de store sprogfag på ungdomsuddannelserne.


Download karrierelæringsmaterialerneHar du spørgsmål eller kommentarer til NCFF’s karrierelæringsmaterialer, er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Søren Nørrelund-Madsen i NCFF (Øst), snmadsen@hum.ku.dk, tlf. 31 43 48 20.