Fremmedsprogsstrategier

Her finder du projekter, der har til formål at arbejde strategisk med sprog fx i form af lokale fremmedsprogsstrategier. 


Udformning af lokal fremmedsprogsstrategi på Nørre Fælled Skole

2018-2019

Dette projekt har til formål at afdække, udvikle og beskrive skolens fremmedsprogsstrategi med henblik på at lave et eksemplarisk undersøgelsesdesign.

Nøgleord: fremmedsprogsstrategi, grundskole

Bevilget til Nørre Fælled Skole (projektansvarlig) v. Maike Raahauge og Fagligt center, BUF, Københavns Kommune v. Maria Neumann Larsen

Udvikling af lokal fremmedsprogsstrategi

2019-2020

Projektet arbejder med at udvikle og beskrive tre niveauer for lokale fremmedsprogsstrategier med forskelligt indhold af pædagogik, didaktik, internationalt samarbejde, åben skole og arbejde med talenter i sprogfagene. De tre niveauer beskrives, så de fremadrettet kan bruges som et konkret afsæt for andre skoler, der ønsker at udvikle lokale fremmedsprogsstrategier.

Nøgleord: lokal fremmedsprogsstrategi, grundskole

Bevilget til Skovvangskolen (projektansvarlig) v. Frank Hansen

Fremmedsprogsstrategi på det naturvidenskabelige gymnasium AGS

2019-2021

Med projektet udvikler og implementer Alssundgymnasiet (AGS) en treårig fremmedsprogsstrategi for fremmedsprog. Visionen er at AGS-elevens fremmedsprogskompetencer skal være og forstås som anvendelsesorienteret i lokale, nationale såvel som globale kontekster.     

Nøgleord: lokal fremmedsprogsstrategi, gymnasium    

Bevilget til Alssundgymnasiet Sønderborg (projektansvarlig) v. Malene Samsø Nielsen

Karrierelæring og fremmedsprogsstrategi

2019-2020

Projektet har til formål at etablere en sprogindsats, der undersøger, hvordan man kan motivere og anspore elever til i højere grad at vælge fremmedsprog som valgfag og som studieretningsfag. Udviklingsarbejdet skal danne basis for etablering af en skolestrategi, der indeholder en række indsatser, som skal stimulere elevernes viden om og interesse for at vælge fremmedsprog i større omfang end nu.

Nøgleord: lokal fremmedsprogsstrategi, karrierelæring

Bevilget til Aarhus Business College, HHX (projektansvarlig) v. Claus Zedlitz