NCFF’s nationale netværk for resursepersoner i sprogfagene

NCFF har etableret et nationalt netværk for resursepersoner i sprogfagene på tværs af grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Netværkets fokus er på forankring af strategiske indsatser, som styrker fremmedsprogsundervisningen. Formålet er at skabe netværk mellem resursepersoner inden for sprogfagene og bygge bro mellem uddannelsesniveauerne for derigennem at understøtte skolernes arbejde med at styrke fremmedsprogsundervisningen.

Det er et lærende netværk, hvor deltagerne forventes at dele viden og erfaringer og hjælpe og sparre med hinanden for at fremme fremmedsprog lokalt og nationalt.

Netværket skal medvirke til at:

  • bygge bro mellem sprog og niveauer
  • bygge bro mellem viden og praksis og mellem praksis og ledelse
  • understøtte etableringen af fællessproglige grupper/teams som sammen arbejder for at udvikle god undervisning
  • understøtte dialog om fremmedsprogsområdet på tværs af det lokale og nationale niveau
  • facilitere hurtigere og bedre kommunikation fra NCFF til skoler og organisationer og omvendt.

Hvem kan deltage i netværket

Netværket består af forskellige resursepersoner. Med resurseperson mener vi en person eller for nogle skoler en gruppe af personer, som har til opgave – eller har ønske om – at arbejde med udvikling og forankring af ny viden på tværs af fag og klassetrin.

For nogle skoler vil dette være en sprogfagsvejleder, en sprogfagskoordinator eller en international koordinator mens det for andre vil være en fremmedsprogslærer, som fungerer som resurseperson eller en mindre gruppe af fremmedsprogslærere, fx faggruppeforpersoner.

Vi inviterer også ledere og konsulenter fra kommuner og regioner med i netværket, da de spiller en vigtig rolle for igangsættelse og forankring af strategiske indsatser og for understøttelsen af resursepersonen.

Hvis du har spørgsmål til netværket, så kontakt Sidsel R. Magnussen, srmagnussen@hum.ku.dk.


Næste møde i netværket
 

  • 5. februar 2025

NCFF forventer at afholde noget inden denne dato for netværksmedlemmerne.