Franskkonkurrence for grundskolen

Aux vélos, les élèves ! - En kreativ franskkonkurrence for 8.-10. klasse i skoleåret 2021/22

Vinderne af franskkonkurrencen er fundet!

Se de tre bedst placerede bidrag i sprogkonkurrencens kategorier og læs dommerjuryernes bedømmelser. 


Om konkurrencen

Det Nationale Center for Fremmedsprog, Institut français du Danemark, Sproglærerforeningen og Fransklærerforeningen inviterer franskelever i 8.-10. klasse til at deltage i den kreative konkurrence Aux vélos, les élèves !

Konkurrencen er bygget op omkring temaerne dansk cykelkulturbæredygtighed og Tour de France i anledning af de tre Tour de France-etaper, der afvikles i Danmark juli 2022.

For at deltage i konkurrencen skal eleverne i grupper på 2-5 elever udarbejde et produkt ud fra det undervisningsmateriale, der er skabt til konkurrencen. Undervisningsmaterialet er udarbejdet på en måde, så det er lige til at bruge i undervisningen med minimal forberedelsestid. Undervisningsmaterialet kan både danne udgangspunkt for temavalg og tekstopgivelser i forbindelse med afgangseksamen.

Konkurrenceperioden løber fra 1. november 2021 til 12. maj 2022, og inden for denne periode kan man placere konkurrencedeltagelsen, som det passer ind i klassens program. Se lærervejledningen for yderligere informationer.

Deltagelse er gratis, og der er fede præmier til vinderne. Førstepræmien i konkurrencen er en unik oplevelse, som sker i forbindelse med Tour de France i Danmark. Herudover vil der være forskellige præmier i form af gavekort og Tour de France-relateret merchandise og merchandise fra Det Nationale Center for Fremmedsprog. Førstepræmien udbydes i samarbejde med Grand Départ Copenhagen Denmark 2022, som står bag organiseringen og afviklingen af de tre Tour De France-etaper i Danmark.

Læs mere om Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 her. Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 har udviklet et omfattende tværfagligt undervisningsmateriale, SkoleTour, der primært er rettet mod 4.–6. klasse, og som kan anvendes som inspiration til temauger, tværfaglige forløb eller alene i et enkelt fag. Find det på https://letourcph.dk/skoletour.


Hvem kan deltage?

Alle elever i 8.-10. klasse med fransk som 2. eller 3. fremmedsprog kan deltage i konkurrencen.

For at deltage i konkurrencen, skal I senest 12. maj 2022 have indsendt et eller flere bidrag fra jeres franskhold.

Hvis du overvejer eller planlægger at deltage i konkurrencen med dine franskelever, må du meget gerne benytte den foreløbige tilmelding. Tilmelding via formularen er ikke bindende. Den egentlige tilmelding sker først, når I indsender jeres bidrag.

Elever med modersmålskompetence i fransk er velkomne til at deltage i konkurrencen på lige fod med andre elever. I forbindelse med indsendelse af bidrag til konkurrencen skal det i tilmeldingen angives, om der har været elever med modersmålskompetence i fransk i gruppen, der har udarbejdet bidraget, da det vil indgå i bedømmelsen.

Det er også muligt at bruge undervisningsmaterialerne uden at indsende et bidrag og deltage i konkurrencen.

Hvad kan I vinde?

Der er præmier til de tre bedste bidrag fra hver årgang:

Førstepræmie

Eleverne fra vindergruppen på hvert klassetrin får mulighed for at deltage i eventen Børnenes pressekonference i Bella Center Copenhagen tirsdag 28. juni. Pressekonferencen er en unik begivenhed, som ASO – arrangøren af Tour de France – laver med udvalgte ryttere i Tour de France-feltet. Her kan børn og unge få lov til at være journalister og stille spørgsmål til rytterne. 

Repræsentanter fra NCFF og Grand Départ vil tage imod vinderne og sørge for akkreditering. Eleverne skal have forberedt spørgsmål til rytterne, vindergrupperne bliver informeret direkte.  

NCCF betaler for transporten til og fra vindergruppernes hjembyer til Bella Center i København. Efter pressemødet inviterer NCFF eleverne i Tivoli med betalt entre, turpas og forplejning (Puls pakke-billet). 

Da pressekonferencen ligger i starten af skolernes sommerferie, kan der være nogle af vinderne, som ikke har mulighed for at deltage i arrangementet. Elever fra vindergrupperne, der ikke har mulighed for at deltage i arrangementet 28. juni i København, modtager i stedet et gavekort til Tivoli med betalt entre, turpas og forplejning (Puls pakke-billet).  

Alle elever i vindergruppernes klasser vinder desuden merchandise fra Grand Départ og/eller NCFF. 

Anden- og tredjepræmie

Eleverne fra grupperne, der bliver nr. 2 og 3 på hvert klassetrin, vinder biografgavekort, og alle elever i klasserne vinder merchandise fra Grand Départ og/eller NCFF.

Sådan indsender I bidrag

I forbindelse med indsendelse af bidrag skal I tilmelde jer med angivelse af skolenavn, klassetrin, elevnavne og angivelse af, om der er elever med fransk som modersmål i gruppen. Der skal ligeledes indsendes en underskrevet og indscannet samtykkeerklæring, der giver NCFF ret til offentliggøre bidrag, elevfornavne og skolenavn.

Der åbnes for indsendelse af bidrag til konkurrencen medio november 2021.

Hvis du overvejer eller planlægger at deltage i konkurrencen med dine franskelever, må du meget gerne benytte den foreløbige tilmelding. Tilmeldingen via formularen er ikke bindende. Den endelige tilmelding sker først, når I indsender jeres bidrag.

Her indsender I bidrag til konkurrencen.

Undervisningsmaterialer

Der er udarbejdet et undervisningsmateriale til konkurrencen med relevante og spændende opgaver, som er lige til at bruge i undervisningen med kort forberedelsestid. Tematisk drejer undervisningsmaterialet sig om dansk cykelkultur, bæredygtighed og Tour de France. Undervisningsmaterialet forbereder eleverne på at lave det produkt, der skal indsendes som bidrag for at deltage i konkurrencen.

Undervisningsmaterialet kan både danne udgangspunkt for temavalg og tekstopgivelser i forbindelse med afgangseksamen.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af fire erfarne fransklærere:

 • Ingrid Ruby, Engdalskolen
 • Anita Hjorth Jørgensen, Skovvangskolen
 • Rikke Hjort Hvillum, Skovvangskolen
 • Alain Clavier, Risbjergskolen

Bedømmelseskriterier

De indsendte bidrag bliver vurderet af en jury, der beslutter, hvem der kommer på de tre første pladser i hver kategori. Vinderne offentliggøres senest medio juni 2022. 

Jurymedlemmerne er:

 • Annette Søndergaard Gregersen, Københavns Professionshøjskole
 • Anne Leire-Hoffmann, Stenhus Kostskole, fransk fagudvalg i Sproglærerforeningen
 • Anita Hjorth Jørgensen, Skovvangskolen, udvikler af konkurrencens undervisningsmateriale 
 • Iben Schneider, hovedrepræsentant Fransklærerforeningen
 • Kader Maikal, Aarhus Gymnasium, Tilst 
 • Maj Dannemand, Institut français du Danemark

 Juryen bedømmer de indsendte  ud fra nedenstående kriterier:

 • Idé
  Produktet indeholder en klar idé, der viser cyklens betydning for vores sundhed, miljø eller trivsel. Cyklen er centralt placeret i produktet, og produktet indeholder mindst tre gode argumenter for cyklen som transportmiddel.
 • Kreativitet
  Produktet er kreativitet, og kreativiteten er brugt til at formidle budskabet. Kreativiteten kan f.eks. komme til udtryk i det visuelle udtryk, hvor eleverne kan bruge forskellige visuelle virkemidler, eller i den mundtlige eller skriftlige tekst, hvor de kan arbejde kreativt med sproget.
 • Formidling
  Gruppens besvarelse indeholder en tydelig og forståelig formidling med en udtryksside og et sprogbrug, der er tilpasset den valgte produktform. Produktet indeholder sammenhængende og forståelig fransk tekst med et relevant ordforråd.

Juryen udvælger de tre bedste produkter for hvert klassetrin og giver en skriftlig bedømmelse af de tre produkter.

Regler og vilkår

Konkurrenceperiode for konkurrencen løber fra 1. november 2021 til 12. maj 2022.

Konkurrencens udbydes af Det Nationale Center for Fremmedsprog, Institut français du Danemark, Sproglærerforeningen og Fransklærerforeningen.

For at deltage i konkurrencen skal bidrag være uploadet inden midnat 12. maj 2022.

I forbindelse med indsendelse af bidrag, indsamler vi følgende data:

 • Navn og mailadresse på lærer
 • Navn på skole
 • Navne og klasse på de elever, der har udarbejdet bidraget
 • Om der er modersmålstalende elever i gruppen

Hver skole kan indsende lige så mange bidrag, som man ønsker.

De indsendte oplysninger bliver behandlet fortroligt, og de bliver kun benyttet internt og ikke givet videre til tredjemand. Oplysningerne bliver slettet senest et år efter endt konkurrenceperiode. NCFF forbeholder sig ret til at offentliggøre udvalgte bidrag fra konkurrencen sammen med elevfornavne og skolenavn i forbindelse med omtale af konkurrencen.

For at kunne deltage i konkurrencen skal eleverne underskrive en samtykkeerklæring, hvor de giver NCFF ret til at offentliggøre deres bidrag jf. ovenstående.


Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer til Aux vélos, les élèves ! En kreativ franskkonkurrence for 8.-10. klasse i skoleåret 2021/22 er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Søren Nørrelund-Madsen fra NCFF (Øst), snmadsen@hum.ku.dk, tlf. 31 43 48 20.