Tilbud til grundskolen

Vi sætter fokus på sprog med aktiviteter og materialer til undervisningen og didaktisk inspiration til dig som lærer
- derfor har vi samlet en række tilbud, aktiviteter og inspirationsmaterialer, som du kan bruge i sprogundervisningen og til din egen fagdidaktiske udvikling som sproglærer.Inspiration til fagdidaktisk udvikling