Digitale læremidler til udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence

Formålet med at lære tysk, engelsk, fransk og andre sprog er at udvikle sig alsidigt, at kunne begå sig i en globaliseret verden og at kunne tage ansvar i det demokratiske samfund, vi lever i. Fremmedsprogsfagene bidrager til dette formål ved at fremme interkulturelle og kommunikative kompetencer hos eleverne, centrale dimensioner som engelsk, tysk og fransk har til fælles, og som udgør sprogfagenes interne tværfaglighed. Imidlertid er disse to dimensioner traditionelt blevet undervist i hver for sig, men som nyere forskning og udvikling viser, bør de integreres i undervisningen. Denne kobling har vist sig at være svær at lave. (Leth Andersen & Blach 2010, Daryai-Hansen & Fernandez 2019). 

I dette udviklingsprojekt har læreruddannere og sproglærere i grundskolen undersøgt og udviklet nogle bud på, hvordan digitale, men også en kombination af digitale og analoge læremidler, kan støtte op om en undervisning, der sigter mod at udvikle interkulturel-kommunikativ kompetence. 

De 9 anbefalinger

Projektet har formuleret 9 anbefalinger, som du finder i boksene nedenfor. Hver anbefaling indeholder: 

  • en kort begrundelse for anbefalingen
  • anbefalingens relation til Fælles Mål og Faghæfterne for fremmedsprogene
  • en kort teoretisk begrundelse med henvisning til videre læsning
  • praktiske eksempler

De praktiske eksempler er udviklet og afprøvet i fire 8.-9. klasser i engelsk eller i tysk, men kan anvendes i alle sprogfag i udskolingen. Undervejs i materialet henvises der til lister over hhv. defintioner på en række fagbegreber samt litteratur for supplerende viden.