Bliv sprogfagsvejleder/-koordinator

Hvad er en sprogfagsvejleder/-koordinator?

En sprogfagsvejleder eller -koordinator fungerer som tovholder for fremmedsprogsfagene (inkl. engelsk) og som sparringspartner for kolleger og ledelse inden for fremmedsprogsområdet på sin skole og bliver dermed en lokal krumtap for udvikling af fremmedsprogsfagene. 

En sprogfagsvejleder/-koordinator kan også tænkes ind i det strategiske arbejde med fremmedsprog lokalt på skolen eller gymnasiet eller på det kommunale plan eksempelvis via netværk på tværs af grundskole og ungdomsuddannelse. 

For at blive klædt fagligt på til at varetage en vejledende og koordinerende rolle i sprogfagene kan man som grundskole- eller gymnasielærer tage de tre moduler a 10 ECTS, som er beskrevet nedenfor, og som udgør uddannelsesretningen ”sprogfagsvejleder” på den pædagogiske diplomuddannelse. Man kan også tage hele diplomuddannelsen (60 ECTS). Indholdet på uddannelsesretningen ”sprogfagsvejleder” er nyere fremmedsprogsdidaktik, interkulturel kommunikativ kompetence og tværfaglighed i sprogfagene samt faglig vejledning, hvor deltagerne opnår kompetencer i, hvordan de kan koordinere sprogområdet, vejlede, rådgive og yde sparring til deres kolleger.

Du kan læse mere om de enkelte moduler, og hvor de udbydes, herunder og i studieordningen for den pædagogiske diplomuddannelse.

Nyere fremmedsprogspædagogik og -didaktik

På dette modul får du den den nyeste viden og kompetencer inden for centrale fremmedsprogsdidaktiske emner såsom flersprogethed, ordforrådstilegnelse, funktionel grammatik og lærerkognition.

Læs mere om indhold og læringsmål for modulet i studieordningen for de pædagogiske diplomuddannelser.

Få mere information om indhold, startdato og pris på professionshøjskolernes hjemmesider. Pt. udbydes modulet af: 

Interkulturel kommunikativ kompetence og tværfaglighed i sprogfagene

Du vil i dette modul opnå kompetencer inden for emnerne: interkulturel kompetence og CLIL (hvordan man integrerer fremmedsprogsfagene med andre fag).

Du vil som del af modulet gennemføre et aktionslæringsforløb.

Læs mere om indhold og læringsmål for modulet i studieordningen for de pædagogiske diplomuddannelser.

Få mere information om indhold, startdato og pris på professionshøjskolernes hjemmesider. Pt. udbydes modulet af: 

Faglig vejledning i skolen

På dette modul vil du opnå kompetencer i, hvordan du kan vejlede, rådgive og yde sparring til dine kollegaer samt evaluere sådanne kollegiale udviklingsprocesser.

Læs mere om indhold og læringsmål for modul 3 i studieordningen for de pædagogiske diplomuddannelser.

Modulet udbydes af landets seks professionshøjskoler. Find oplysninger om startdato og pris på:

Er du interesseret i at blive sprogfagsvejleder/-koordinator?

Har du sprøgsmål vedrørende uddannelsesretningen ”sprogfagsvejleder” på den pædagogiske diplomuddannelse, skal du kontakte den relevante professionshøjskole.

Vil du vide mere om, hvordan en sprogfagsvejleder/-koordinator kan tænkes ind i det strategiske arbejde med fremmedsprog, så kontakt projektkoordinator Anne Sofie Jakobsen (asj@hum.ku.dk, +45 35 33 00 63) eller projektkoordinator Sidsel R. Magnussen (srmagnussen@hum.ku.dk, +45 35 32 53 36).