Hvordan kan NCFF hjælpe jer?

NCFF tilbyder kommuner og uddannelsesinstitutioner sparring til at arbejde strategisk med fremmedsprog. Ud over at tilbyde viden om og inspiration til at arbejde med området, kan vi bidrage med et overblik over, hvilke kommuner og uddannelsesinstitutioner der har lavet eller er i gang med at lave fremmedsprogsstrategier. 

Vi kommer gerne på et uforpligtende besøg og taler med jer. 

Tilhører I Region Hovedstaden eller Region Sjælland, kontakt: NCFFOst@hum.ku.dk  

Tilhører I Region Midtjylland, Region Syddanmark eller Region Nordjylland, kontakt: NCFFVest@au.dk  


Søg midler til udviklingsprojekter fra NCFF’s projektpulje

Nytænkning og innovation kan løfte fremmedsprogsområdet. Kommuner og institutioner har derfor også mulighed for at søge projektmidler til sprogudviklingsprojekter ved  NCFF. 

Læs mere om hvordan du kan søge midler ved NCFF til projekter, der fremmer og løfter fremmedsprogsområdet.

Støtte til fremmedsprogsnetværk for lærere

Gode faglige netværk er vigtige for læreres faglige udvikling og for implementeringen af nye tiltag. Et netværk på tværs af uddannelsesinstitutioner vil kunne bidrage med værdifuldt input til at arbejde strategisk med fremmedsprog både på kommunalt plan og på institutionsplan. 

NCFF tilbyder støtte til etablering af faglige netværk for sproglærere og netværk for resursepersoner/sprogfagskoordinatorer. Et fagligt netværk kan etableres mellem grundskoler, mellem ungdomsuddannelser og på tværs af uddannelsesniveauer. 

Kontakt os for mere information.