Hvordan kan NCFF hjælpe jer?

NCFF tilbyder kommuner og uddannelsesinstitutioner sparring til at arbejde strategisk med fremmedsprog. Ud over at tilbyde viden om og inspiration til at arbejde med området, kan vi bidrage med et overblik over, hvilke kommuner og uddannelsesinstitutioner der har lavet eller er i gang med at lave fremmedsprogsstrategier. 

Vi kommer gerne på et uforpligtende besøg og taler med jer. 

Tilhører I Region Hovedstaden eller Region Sjælland, kontakt: NCFFOst@hum.ku.dk  

Tilhører I Region Midtjylland, Region Syddanmark eller Region Nordjylland, kontakt: NCFFVest@au.dk  


Søg tilskud til fremmedsprogsnetværk for lærere

Gode faglige netværk er vigtige for læreres faglige udvikling og for implementeringen af nye tiltag. Et netværk på tværs af uddannelsesinstitutioner vil kunne bidrage med værdifuldt input til at arbejde strategisk med fremmedsprog både på kommunalt plan og på institutionsplan. 

NCFF tilbyder støtte til etablering af faglige netværk og lokale resursepersoner/sprogfagskoordinatorer. Et fagligt netværk kan etableres mellem grundskoler, mellem ungdomsuddannelser og på tværs af uddannelsesniveauer. 

NCFF kan - under visse betingelser - bevilge midler til netværk - op til DKK 100.000,-/netværk.

For at en ansøgning kan imødekommes gælder følgende krav:

 • Der skal ansøges specifikt om netværksunderstøttelse (gerne fra en kommune, men fx ungdomsuddannelser eller skoler kan også søge i en bottom-up-proces).
 • Ansøger skal have et ønske om at arbejde strategisk, gerne på kommunalt niveau, gerne med både ungdomsuddannelser og grundskoler. 
 • Det vil være en fordel, hvis man har en (kommunal) koordinator eller en resurseperson til at organisere - sidstnævnte kan med fordel videreuddanne sig via den kommende PD uddannelsesretning Fremmedsprogsvejleder/Sprogfagsvejleder. Disse tiltag vil kunne hjælpe ressourcepersonen til at afklare netværkets behov og fokusere indsatsen på netværksmøderne.

Et netværk:

 • Har max 25 deltagere.
 • Løber over min. 3 år med henholdsvis 3-2-1 møder á to timer og med minimum 3 oplægsholdere/inspirationsseminarer hen over den 3-årige periode.
 • Kommunen/ungdomsuddannelserne/skolerne forpligter sig til at finansiere 1 time per deltagende lærer hvert af de to første år og min. 2 timer pr. deltagende lærer det tredje år med henblik på fortsættelse af netværket.
 • Deltagerne finansierer selv eventuel forplejning.
 • Transport finansieres af skolerne. 

NCFF kan finansiere:

År 1: 

 • 5 ud af i alt 6 timer per lærer - muliggør 3 møder
 • 2 oplæg á max DKK 5.000,- eller inspirationsseminar(er) i samarbejde med NCFF - Disse udgifter aftales altid med NCFF.

År 2: 

 • 3 ud af i alt 4 timer/lærer - muliggør 2 møder
 • 1 oplæg á max DKK 5.000,- eller inspirationsseminar i samarbejde med NCFF - Disse udgifter aftales altid med NCFF.

År 3: 

Her er NCFF som sådan ude af ansvar for netværket, men deltagerne forpligter sig i kontrakten med NCFF på selv at fortsætte det 3. år.

 • 0 af i alt minimum 2 timer - muliggør 1 møde    

Søg midler til udviklingsprojekter fra NCFF’s projektpulje

Nytænkning og innovation kan løfte fremmedsprogsområdet. Kommuner og institutioner har derfor også mulighed for at søge projektmidler til sprogudviklingsprojekter ved  NCFF. 

Læs mere om hvordan du kan søge midler ved NCFF til projekter, der fremmer og løfter fremmedsprogsområdet.