Inspiration til fagdidaktisk udvikling

Materialepakker til sprogfagene engelsk, fransk, spansk og tysk om centrale emner inden for fremmedsprogspædagogik og -didaktik

Hver materialepakke indeholder en introduktionsvideo til det pågældende emne på målsproget, refleksionsspørgsmål, henvisninger til anvendt og relevant litteratur og eksempler på tasks og aktiviteter til brug i undervisningen i hhv. grundskole og gymnasiale ungdomsuddannelser.

Pakkerne er henvendt til lærere på både grundskoler og de gymnasiale ungdomsuddannelser, men kan også bruges af læreruddannere og lærer- og sprogstuderende.

De kan desuden bruges i skolens fagudvalg og læringsfællesskaber til at understøtte den faglige videreudvikling af sprogfagene.


Flersprogethed
 
 

Ordforråd
 
 

Mundtlighed
 
 

Funktionel grammatik
 
 

Læremiddelanalyse - interkulturel kommunikativ kompetence

CLIL-inspirerede og tværfaglige forløb