Franskkonkurrence for grundskolen

Aux vélos, les élèves! - En kreativ franskkonkurrence for 8.-10. klasse i skoleåret 2021/22


Om konkurrencen

Det Nationale Center for Fremmedsprog, Institut français du Danemark, Sproglærerforeningen og Fransklærerforeningen inviterer franskelever i 8.-10. klasse til at deltage i den kreative konkurrence Aux vélos, les élèves!

Konkurrencen er bygget op omkring temaerne dansk cykelkultur, bæredygtighed og Tour de France i anledning af de tre Tour de France-etaper, der afvikles i Danmark juli 2022.

For at deltage i konkurrencen skal eleverne udarbejde et multimedieprodukt ud fra det undervisningsmateriale, der er skabt til konkurrencen. Undervisningsmaterialet udarbejdes på en måde, så det er lige til at bruge i undervisningen med minimal forberedelsestid. Undervisningsmaterialet kan både danne udgangspunkt for temavalg og tekstopgivelser i forbindelse med afgangseksamen.

Undervisningsmaterialet er klar 1. november 2021, og konkurrenceperioden løber fra 1. november 2021 til 12. maj 2022. Deltagelse er gratis, og der er attraktive præmier til vinderne.


Hvem kan deltage?

Alle elever i 8.-10. klasse med fransk som 2. eller 3. fremmedsprog kan deltage i konkurrencen.

For at deltage i konkurrencen, skal I senest 12. maj 2022 have indsendt et eller flere bidrag fra jeres franskhold.

Hvis du overvejer eller planlægger at deltage i konkurrencen med dine franskelever, må du meget gerne benytte den foreløbige tilmelding. Tilmelding via formularen er ikke bindende. Den egentlige tilmelding sker først, når I indsender jeres bidrag.

Elever med modersmålskompetence i fransk er velkomne til at deltage i konkurrencen på lige fod med andre elever. I forbindelse med indsendelse af bidrag til konkurrencen skal det i tilmeldingen angives, om der har været elever med modersmålskompetence i fransk i gruppen, der har udarbejdet bidraget, da det vil indgå i bedømmelsen.

Det er også muligt at bruge undervisningsmaterialerne uden at indsende et bidrag og deltage i konkurrencen.

Sådan indsender I bidrag

I forbindelse med indsendelse af bidrag skal I tilmelde jer med angivelse af skolenavn, klassetrin, elevnavne og angivelse af, om der er elever med fransk som modersmål i gruppen. Der skal ligeledes indsendes en underskrevet og indscannet samtykkeerklæring, der giver NCFF ret til offentliggøre bidrag, elevfornavne og skolenavn.

Hvis du overvejer eller planlægger at deltage i konkurrencen med dine franskelever, må du meget gerne benytte den foreløbige tilmelding. Tilmeldingen via formularen er ikke bindende. Den endelige tilmelding sker først, når I indsender jeres bidrag.

Undervisningsmaterialer

Der udarbejdes et undervisningsmateriale til konkurrencen med relevante og spændende opgaver, som er lige til at bruge i undervisningen med kort forberedelsestid. Tematisk drejer undervisningsmaterialet dansk cykelkultur, bæredygtighed og Tour de France. Undervisningsmaterialet forbereder eleverne på at lave det multimedieprodukt, der skal indsendes som bidrag for at deltage i konkurrencen.

Undervisningsmaterialet kan både danne udgangspunkt for temavalg og tekstopgivelser i forbindelse med afgangseksamen.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af fire erfarne fransklærere:

  • Ingrid Ruby, Engdalskolen
  • Anita Hjorth Jørgensen, Skovvangskolen
  • Rikke Hjort Hvillum, Skovvangskolen
  • Alain Clavier, Risbjergskolen

Regler og vilkår

Konkurrenceperiode for konkurrencen løber fra 1. november 2021 til 12. maj 2022.

Konkurrencens udbydes af Det Nationale Center for Fremmedsprog, Institut français du Danemark, Sproglærerforeningen og Fransklærerforeningen.

For at deltage i konkurrencen skal bidrag være uploadet inden midnat 12. maj 2022.

I forbindelse med indsendelse af bidrag, indsamler vi følgende data:

  • Navn og mailadresse på lærer
  • Navn på skole
  • Navne og klasse på de elever, der har udarbejdet bidraget
  • Om der er modersmålstalende elever i gruppen

Hver skole kan indsende lige så mange bidrag, som man ønsker.

De indsendte oplysninger bliver behandlet fortroligt, og de bliver kun benyttet internt og ikke givet videre til tredjemand. Oplysningerne bliver slettet senest et år efter endt konkurrenceperiode. NCFF forbeholder sig ret til at offentliggøre udvalgte bidrag fra konkurrencen sammen med elevfornavne og skolenavn i forbindelse med omtale af konkurrencen.

For at kunne deltage i konkurrencen skal eleverne underskrive en samtykkeerklæring, hvor de giver NCFF ret til at offentliggøre deres bidrag jf. ovenstående.


Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer til Aux vélos, les élèves! En kreativ franskkonkurrence for 8.-10. klasse i skoleåret 2021/22 er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Søren Nørrelund-Madsen fra NCFF (Øst), snmadsen@hum.ku.dk, tlf. 31 43 48 20.