Foreløbig tilmelding til Dyrk Sproget

Her kan du tilkendegive din interesse for at deltage i konkurrencen. Din tilkendegivelse er ikke bindende, men hjælper NCFF til at få et overblik over antallet af interesserede lærere. 

Når du har tilkendegivet din interesse, skal du ikke foretage dig yderligere. Den egentlige tilmelding sker først i forbindelse med, at eleverne efter deltagelse skal indsende deres bidrag.

 


Foreløbig tilmelding til Dyrk Sproget

Udfyld venligst nedenstående oplysninger