Vinderne i italiensk

Italienskkategorien blev vundet af  Frederiksberg Gymansium - Christoffer, Jasmin og Ihtedal – italiensk begyndersprog A-niveau 3g.

Dommerjuryen i italiensk har givet følgende bedømmelse af videoen:

 

"Videoen udmærker sig ved at der er et tydeligt emnevalg, og der lægges en umage i at kommunikere via øjenkontakt og direkte tale til kameraet og modtagergruppen. Gruppen giver et indblik i unges skoleverden med kreative aktiviteter fra såvel den daglige skoledag som sociale arrangementer i skoleregi. Herved vises der en forskel til den typiske italienske skoledag, som ikke har samme grad af sociale aktiviteter. Eleverne kaster sig ud i at tale en masse italiensk, og de bruger et meget relevant og varieret ordforråd i forhold til emnet. Det er tydeligt, at de har taget udgangspunkt i de læste tekster og materiale. Flere af deres indlæg er lange og sammenhængende, så der er en høj informationsgrad og energi i videoen. Det er flot klaret."

Herunder kan du se en videooptagelse fra et onlinemøde, som NCFF har afholdt med vindergruppen.


På andenpladsen kom Viborg Katedralskole - Anne, Julie, Emma, Oline og Anne - italiensk begyndersprog A-niveau 3g.

Dommerjuryen i italiensk har givet følgende bedømmelse af videoen:

"Videoen er et sympatisk og ærligt billede af elevernes hverdag på Viborg gymnasium. Den bærer præg af et godt gennemarbejdet koncept om en dag i en gymnasieelevs liv. Vi hører både om mulighederne i den danske gymnasiestruktur ud fra en gruppe elever på forskellige studieretninger og også om deres forskellige fritidsinteresser. Eleverne viser dele af dansk ungdomskultur, som skiller sig ud fra det stereotype billede, man kan forvente og repræsenterer hermed måske en ny retning i dansk ungdomskultur, som kendetegner andre værdisæt end, hvad der har været dominerende de sidste 15 - 20 år. Der er en høj informationsgrad i videoen og elevgruppen præsterer at tale en masse italiensk med fin henvendelse til kameraet. Brave!"

Se deres video herunder


På tredjepladsen kom Himmelev Gymnasium - Ester, Rasmus, Stefanie og Jennifer – italiensk begyndersprog A-niveau 3g.

Dommerjuryen i italiensk har givet følgende bedømmelse af videoen:

"Himmelev udmærker sig ved at være en frisk og dynamisk gruppe, der stedfæstner langt de fleste af de sider af ungdomslivet, de berører. Særligt indledningen er indbydende. Vi kommer rundt i Roskilde og får fine præsentationer af hvad unge foretager sig og deres samvær, hvilket gør videoen meget stærk i sin appel til de unge som målgruppe. Emnet fremgår tydeligt i vinklingen af det optagede og forholder sig direkte til den italienske optaktsvideo med de to italienske drenge, der præsenterer opgaven. Sproget er enkelt, klart og sammenhængende. Undervejs skabes der masser af øjenkontakt og direkte henvendelse til kameraet. Det er en fin helstøbt præsentation."

Se deres video herunder