Vinderne i kinesisk

Kategorien kinesisk blev vundet af Niels Brock – Det Internationale Gymnasium - Anna, Dicte og Laurits – Kinesisk begyndersprog A-niveau – 2y. 

Dommerjuryen i kinesisk har givet følgende bedømmelse af videoen:

 

"Flot og gennemarbejdet video, der giver den kinesiske målgruppe et super fint kig ind i en dansk gymnasieelevs hverdag midt i København, fra han står op, til han går i seng. Gruppen har gjort sig meget umage med dækbillederne til deres fine speak, som har god udtale, og hvor ordforråd og sætningskonstruktioner viser et virkelig fint 2.g-niveau. Der er mange fine detaljer såsom kinesisk skrift på et mælkekarton og kinesisk speak i metroen, ligesom der er fine undertekster på tegn. Alt i alt har eleverne lavet en rigtig flot video, der gør meget ud af at formidle sit indhold både hvad angår sprog og billeder."

Herunder kan du se en videooptagelse fra et onlinemøde, som NCFF har afholdt med vindergruppen.


Andenpladsen gik til Gribskov Gymnasium - Emilia, Olivia, Helena og Sofie - Kinesisk begyndersprog A-niveau – 2g.

Dommerjuryen i kinesisk har givet følgende bedømmelse af videoen:

"Eleverne har lavet en rigtig kreativ besvarelse, hvor de bruger tv-showet som ramme, hvilket gør videoen frisk og sjov. På billedsiden har de gjort sig umage med mange forskellige optagelser, hvilket er godt for videoens målgruppe. Emnemæssigt kommer de imponerende vidt omkring og viser på samme tid kendskab til kinesiske skoleelevers forhold, og holder sig også målgruppen fint for øje. Den hyppige 男情人 burde have været fanget i en omgang korrektur, men det er fint, at de har arbejdet med undertekster på tegn. På deres niveau i 2.g er de langt hen ad vejen gode til at bruge det ordforråd og den grammatik, de har lært."

Se deres video herunder


Tredjepladsen gik til Tietgen Handelsgymnasium - Sia, Hjalte, Sofia, Josva og Linnea - Kinesisk begyndersprog A-niveau – 3g.

Dommerjuryen i kinesisk har givet følgende bedømmelse af videoen:

"Videoen giver den kinesiske målgruppe en god og informativ præsentation af Odense, Tietgen Handelsgymnasium, transporten til skolen og en skoledag dér. Der er mange små samtale-situationer, hvor det fungerer godt, når eleverne formulerer sig til hinanden i hele og ofte lange sætninger! Også når der tales direkte til kameraet, giver det en god effekt. Lyden er fint understøttet af kinesiske undertekster."

Se deres video herunder