Vinderne i spansk

Spanskkategorien blev vundet af Niels Brock - Det Internationale Gymnasium - Aleksandar, Barbara, Carl og Leily – spansk begyndersprog A-niveau - 2oz.

Dommerjuryen i spansk har givet følgende bedømmelse af videoen:

"Eleverne lykkes godt med at formidle viden om en række holdnings- og adfærdsmæssige forskelle mellem danskere og argentinere, som kan være relevante at forstå og forholde sig til i det praktiske møde mellem de to landes ungdomskulturer. Videoen fortæller på en sjov, innovativ og nuanceret måde, hvad der normalt opfattes som ”dos and don’ts” i det danske samfund, og den gør det ud fra gode observationer af og refleksion over forhold, som adskiller sig fra de tilsvarende i Argentina, og som ofte kan give anledning til undren, misforståelser og uhensigtsmæssig opførsel, når man skal forsøge at gebærde sig i Danmark. Med hensyn til sproget er videoen ambitiøs, idet eleverne virkelig udfordrer sig selv ved at forsøge at kommunikere på et højt niveau med stor kompleksitet om ikke helt simple forhold. Det klarer de langt hen ad vejen ganske godt."

Herunder kan du se en videooptagelse fra et onlinemøde, som NCFF har afholdt med vindergruppen (Billedet på videoen fryser ca. halvvejs. Fejlen ligger i optagelsen fra onlinemødet)


Andenpladsen gik til Aalborg katedralskole - Freja, Tobias, Julia og Julie - spansk begyndersprog A-niveau – 2a. 

Dommerjuryen i spansk har givet følgende bedømmelse af videoen:

"Ålborg Katedralskole Videoen giver gode eksempler på træk, der er karakteristiske for dansk ungdomskultur, såsom det at have et fritidsarbejde og modtage SU, og som man må forvente giver grund til refleksion hos modtagergruppen, idet disse træk til en vis grad adskiller sig fra, hvad der er gængs i målsprogskulturen. Samtidig formidler videoen sine budskaber om dansk ungdomskultur ganske kreativt ved at følge to sammenhængende spor; et hvor de studerende taler sammen og stiller hinanden spørgsmål til en række specifikke aktiviteter, og et andet hvor de via speak og undertekster forklarer, hvordan disse aktiviteter normalt udfolder sig i Danmark. Endelig fungerer sproget glimrende både for så vidt angår forståelighed samt brug af et forholdsvis nuanceret ordforråd og en varieret sætningsopbygning."

Se deres video herunder


Tredjepladsen gik til Herlev Gymnasium & HF - Laura, Ida og Sofie - spansk begyndersprog A-niveau – 2g.

Dommerjuryen i spansk har givet følgende bedømmelse af videoen:

"Videoen er bygget op om en interviewsituation, hvor en elev udspørger to andre om deres skoleliv, vaner og fritidsinteresser. De fortæller nuanceret og konversationsmæssigt godt flydende om, hvad de foretager sig, og intervieweren drager så paralleller til det spanske samfund og fremhæver på glimrende vis, hvordan forskellige træk ved de to landes skole- og ungdomskulturer adskiller sig fra hinanden. Eleverne spiller situationen med en naturlighed og sprogbrug, der gør, at deres budskab virker overbevisende. De formår at personliggøre deres fremstilling således, at man tror på deres fortælling. De har et godt blik for at udvælge, og forstår samtidig at formidle, information, der er relevant i et interkulturelt perspektiv."

Se deres video herunder