Vinderne i italiensk

Italienskkategorien i Dyrk Sproget 2020/2021 blev vundet af Kaya, Mathias og Mikela fra 3g på Viborg Katedralskole.

Dommerjuryen i italiensk har givet følgende bedømmelse af videoen:

Videoen er kreativ og velstruktureret, og videoens emne ”Viborg by” og formål formidles tydeligt med god energi og humor af en veloplagt gruppe elever, der virker opsatte på at præsentere deres by samt relevante sider af ungdomslivet i Viborg. Det har en god effekt, at videoen er bygget op omkring såvel små præsentationer af de enkelte steder som små interviews, der foregår på forskellige lokationer, hvor de unge typisk færdes. Interviewene giver eleverne god mulighed for at reflektere over forskelle mellem unge danskere og italienere, hvorved man får et fint indblik i elevernes interkulturelle bevidsthed.

Gruppen fremstår som en enhed, hvor alle medlemmer har meget taletid. Gruppen udtrykker sig på et klart og tydeligt, sammenhængende og nuanceret italiensk, både i præsentationerne og i samtalerne, hvor elevernes evne til at reflektere over hinandens spørgsmål kommer klart igennem.

Gruppen formidler deres budskab med entusiasme, de taler til kameraet og henvender sig direkte til modtagergruppen både i starten og i slutningen af videoen, hvor de tager afsked med den meget fine hilsen:  ”Speriamo che non ci sia il corona-virus quando arriverete af Viborg”.

På andenpladsen kom Maja, William, Cecilie, Ida og Carla fra 2g på Aarhus Katedralskole.

Dommerjuryen i italiensk har givet følgende bedømmelse af videoen:

En fin video, som er bygget op omkring små samtaler mellem deltagerne, der mødes forskellige steder i Aarhus, hvor mange unge traditionelt holder til. Gruppen inddrager i deres besvarelse flere ungdomskulturelle træk, som er relevante for en italiensk modtagergruppe, som f.eks. drikkevaner og madkultur, men der savnes lidt klarere refleksioner over forskelle og ligheder mellem egen kultur og den italienske kultur samt et tydeligere fokus på målgruppen.

Gruppen udstråler energi og lyst til at kommunikere, og de klarer flot at føre længere samtaler på et nuanceret, sammenhængende og flydende italiensk. Ordforrådet er relevant og varieret og indholdet fremføres klart og forståeligt.

På tredjepladsen kom Bastian, Cecilie og Sofie fra 3g på Viborg Katedralskole.

Dommerjuryen i italiensk har givet følgende bedømmelse af videoen:

En fin video med en god og fokuseret indledning, hvor eleverne ud over at præsentere sig selv og deres relation til Viborg, får placeret Viborg på Danmarkskortet. Gruppen skaber en meget naturlig situation ved at vise byen frem for en kammerat, der ikke er bosiddende i byen og præsenterer derved byen på samme måde, som man ville gøre over for en udlænding. Deres fokus på såvel skolen som kollegiet giver dem endvidere mulighed for at inddrage det internationale aspekt med udenlandske elever på skolen, som ønsker at opleve den danske kultur. Herved inddrages i et vist omfang elevernes interkulturelle bevidsthed. I gruppens præsentation af de steder i Viborg, hvor eleverne færdes, inddrager eleverne fine ungdomskulturelle træk, som er relevante for modtagerne og reflekterer over forskelle og ligheder mellem Italien og Danmark. Der savnes dog en klar afslutning på fremstillingen, hvor målgruppen kunne inddrages.

Samtalerne mellem eleverne foregår på et sammenhængende og varieret italiensk med et klart og forståeligt sprog med mange fine typiske talesprogstræk som f.eks. selvrettelser og brug af gambitter.