Vinderne i spansk

Spanskkategorien i Dyrk Sproget 2020/2021 blev vundet af Anna, Sofie og Sidsel fra 2g på Viborg Katedralskole.

Dommerjuryen i spansk har givet følgende bedømmelse af videoen:

Ideen er god, fordi det naturligt lægger op til dialog at lade en dansker og en spanier mødes, hvor også kulturforskelle belyses.

Eleverne udviser et generelt højt ambitionsniveau, de taler meget og sproget er i store træk korrekt. Sproget er enkelt og letforståeligt med ganske få fejl i udtalen, og de gør brug af gambits. Eleverne optræder med stor seriøsitet og udstråler ro i situationen.

Filmen har et højt informationsniveau, og informationerne er i høj grad relevante for emnet.

På andenpladsen kom Nanna, Nicole og Jessica fra 2g på Ørestad Gymnasium.

Dommerjuryen i spansk har givet følgende bedømmelse af videoen:

En original ide at lade dialogen foregå via de sociale medier, som også er emnet for filmen. Gruppen har taget opdraget meget seriøst. Dialogen er roligt fremført og har et godt niveau, der indgår fx sætninger i konjunktiv og udtalen er ganske pæn, dog med et par enkelte engelske lyde her og der.

Filmen har et højt informationsniveau, og indholdet er relevant for temaet om sociale medier. Og eleverne forholder sig til den kritik, de møder fra den ældre generation.

På tredjepladsen kom Laura, Elvira, Astrid og Lasse fra 3g Ribe Katedralskole.

Dommerjuryen i spansk har givet følgende bedømmelse af videoen:

Filmen har en fin opbygning omkring et første møde mellem en dansker og en spanier, hvilket giver anledning til at understrege forskelligheder i kulturen.

Dialogen er præget af en vis grad af frihed. Eleverne er sprogligt ambitiøse, og sproget er i høj grad korrekt, om end der sniger sig nogle småfejl om vejret ind.

Filmen formidler mange vigtige og relevante informationer om emnet på en original måde.