Vinderne i italiensk

Italienskkategorien i Dyrk Sproget 2022/23 blev vundet af Ruben, Clara, Inge og Minna fra Aarhus Katedralskole


Dommerjuryen i italiensk har givet følgende bedømmelse af videoen:

Videoen er meget kreativ og velkomponeret. Videoen starter med en lille dialog mellem Clara og en veninde og følges derefter op af en samtale mellem Clara og hendes italienske venner i hendes lejlighed. Samtalerne giver et godt indblik i de overvejelser der kan være ved at flytte hjemmefra som ung gymnasieelev i Danmark.

Gruppens fire elever kommunikerer med god og positiv energi, og de fører sammenhængende samtaler på et nuanceret italiensk. Der er en god fluency, og der tales stort set uden manuskript. Ordforrådet er relevant og varieret med meget flotte tryk, gode gambitter og en fin, naturlig respons til hinanden. Eleverne har fint fokus på et relevant ungdomskulturelt problem, nemlig at ’flytte hjemmefra’ og deres samtaler giver desuden eleverne god anledning til at reflektere over forskelle mellem danske og italienske unges muligheder for at flytte hjemmefra. Fint, at der også bliver plads til at forklare typiske danske værdier som begrebet ’hygge’.


På andenpladsen kom Sofie, Fanny, Tor, Sofia og Anna fra Frederiksberg Gymnasium


Dommerjuryen i italiensk har givet følgende bedømmelse af videoen:

Videoen er en meget kreativ og sammenhængende historie om Sofia, der ønsker at flytte hjemmefra. Vi følger Sofia fra hendes besøg i en lejlighed til en samtale med hendes veninder om de udfordringer, der kan være ved at flytte hjemmefra i en ung alder.

Det har en god effekt at lade en fortæller indlede historien med en præsentation af Sofia og hendes situation.  Undervejs binder fortælleren på fin og informativ vis historien sammen ved at forklare danske begreber og perspektivere til italienske unges udfordringer ved at flytte hjemmefra.

Eleverne udtrykker sig på et forholdsvis flydende og varieret italiensk med god udtale. De anvender et relevant ordforråd og kommer fint igennem med deres budskab.


På tredjepladsen kom Mathilde, Stine, Morten og Emil fra Viborg Katedralskole


Dommerjuryen i italiensk har givet følgende bedømmelse af videoen:

Videoen giver et fint indblik i forskellen på italienske og danske unges udfordringer, når de ønsker at flytte hjemmefra. Videoen er bygget op af små interviews med en dansk og en italiensk elev, der på skift giver lange, sammenhængende svar på spørgsmål om forskellige relevante problemstillinger. På denne måde er eleverne meget bevidste om at vise de interkulturelle forskelle på unge italieneres og unge danskeres muligheder, og de reflekterer fint over mulige årsager. Videoen er således meget informativ, men der savnes lidt mere dynamik i fremstillingen.

Eleverne udtrykker sig generelt på et flydende og nuanceret italiensk med korrekte tryk og et rimeligt stort ordforråd med gode typiske talesprogsudtryk.