Vinderne i tysk

Tyskkategorien i Dyrk Sproget 2022/23 blev vundet af Kirstine, Josefine, Anja, Stine og Emilie fra Thisted Gymnasium


Dommerjuryen i tysk har givet følgende bedømmelse af videoen:

Dette års vindere i tyskkategorien har lavet en kreativ og humorfyldt video, hvor de med deres egne ord får behandlet et forholdsvist svært emne. I videoen forklarer gruppen relevante begreber inden for emnet Geschlechtsidentität. Eleverne demonstrer et sprogligt fint niveau med et stort ordforråd og flydende, spontan tale, der giver modtagerne lyst til at høre, hvad de har på hjerte.

Elevernes kreativitet kommer særligt til udtryk gennem sketches, hvor de klæder sig ud og gennem fortællinger folder forskellige holdninger til emnet ud. Gruppens video opfylder på flotteste vis alle krav og har tilmed mange små, gode detaljer som fx tysk underlægningsmusik. Gruppen får i øvrigt på en god måde involveret alle ligeligt i videoen, ligesom der er en velfungerende opbygning med en tydelig start og slutning.


På andenpladsen kom Lea, Astrid, Marie og Matilde fra Sankt Annæ Gymnasium


Dommerjuryen i tysk har givet følgende bedømmelse af videoen:

I denne video har gruppen løst opgaven på en grundig, vedkommende og personlig måde. Allerede i deres præsentation i starten af videoen, tager de hul på emnet Geschlechtsidentität, da de i præsentationen af gruppens medlemmer også kommer ind på, hvilket personligt pronomen de hver især gerne vil tiltales med. Vi kommer derefter med rundt på skolen, hvor eleverne fortæller om, hvor der i hverdagen kan være udfordringer med emnet Geschlechtsidentität, fx på skolens kønsadskilte toiletter samt i idrætshallens omklædningsrum.

Eleverne demonstrerer et flot sprogligt niveau, hvor de igennem hele videoen får skabt en naturlig dialog med hinanden om emnet. Det sproglige niveau er rigtig flot for 2.g, og replikkerne er godt fordelt mellem alle gruppens medlemmer.

Eleverne løfter desuden emnet ud til samfundsmæssige problemstillinger med et eksempel som debatten om Lagkagehusets kageperson.


På tredjepladsen kom Marie, Sofie, Sofie og Stephanie fra Marie Kruses Gymnasium


Dommerjuryen i tysk har givet følgende bedømmelse af videoen:

I denne video om at være ”total digital” demonstrerer alle eleverne et yderst flot sprogligt niveau for 1.g med et bredt ordforråd og en lyst og evne til at udtrykke sig på tysk. Dette giver en god energi i videoen, hvor man kan mærke, at eleverne har det sjovt med at tale tysk.

Eleverne har lavet en kreativ video, hvor de er gode til at vise deres pointer, idet de tager os med rundt i deres hverdag, og vi får et godt indblik i brugen af digitale hjælpemidler både på og uden for skolen. 

Desuden er vi begejstrede for elevernes nærvær især i slutningen af videoen, hvor de udtrykker håb om at mødes med de to tyske elever i nær fremtid. Dette viser også, at videoen er lavet med en tydelig bevidsthed om modtageren, og både indhold og form henvender sig godt til den unge målgruppe.