Kristendom

Formål

Stifte bekendtskab med det græske alfabet.

Opdage ligheder og forskelle mellem dansk, latin og græsk.

Træne gættestrategier.

Arbejde med ordklasser og sprogsammenligning.

Lære at transskribere ukendte alfabeter.

Blive mere bevidst om egen viden om sprog.

Anledning til at tale om latin og oversættelse.

Indhold

Parallelt arbejde på forskellige niveauer.

Det pragmatiske niveau. (Hvad plejer der at stå i sådan en tekst?)

Det ortografiske niveau. (Spotte ord)

Det leksikalsk-semantiske niveau. (Genkende ord og betydninger)

Det diskursive niveau. (En kristen bøn til gud)

Materiale

Fader vor på dansk, latin og græsk.

Det græske alfabet og bogstavernes lyd skrevet med latinske bogstaver.

Metode

Induktivt

Gruppearbejde: Fire hoveder tænker bedre end et.
Meget gerne med grupperoller. De transskriberer og nedskriver sætningerne på skift, og skiftes til at lede efter ordene i den latinske og den transskriberede græske tekst.

Hver gruppe laver en planche til ophængning i klassen.

Evaluering

Teksterne læses op på latin og græsk. Vi kigger på plancherne.

Hver gruppe fortæller om en tvivl eller en sjov opdagelse, de har gjort.

TidTransskribering 20 minutter, besvarelse af spørgsmål 20 minutter, plancheophængning og evaluering 20 minutter.

Materialer - Fader vor på dansk, latin og græsk

Vor Fader,
du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,

ske din vilje som i himlen
således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.

Amen.

   

ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ
Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ
ΑΓΙΑΣΘΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ
ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ
ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ, ΩΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟΝ ΕΠΙΟΥΣΙΟΝ
ΔΟΣ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ

ΚΑΙ ΑΦΕΣ ΗΜΙΝ ΤΑ ΟΦΕΙΛΗΜΑΤΑ ΗΜΩΝ,
ΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΑΦΙΕΜΕΝ ΤΟΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙΣ ΗΜΩΝ

ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΕΝΕΓΚΗΣ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΝ, ΑΛΛΑ
ΡΥΣΑΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ.

ΑΜΗΝ.

Pater noster,
qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.

Fiat voluntas tua, sicut in caelo,
et in terra.
Panem nostrum supersubstantialem
da nobis hodie.

Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitatoribus nostris.

Et ne inducas nos in tentationem,
sed libera nos a malo.

Amen.

Materialer - Det græske alfabet og bogstavernes lyd skrevet med latinske bogstaver

VersalerSvarer tilBogstavets navn
ΑAalfa
ΒBbeta
ΓGgamma
ΔDdelta
ΕE (kort)epsilon
ΖStemt Szeta
ΗE (langt)eta
θTH som i engelsk thinktheta
ΙIiota
ΚKkappa
ΛLlambda
ΜMmy
ΝNny
ΞKSksi
ΟO (kort)omikron
ΠPpi
ΡR (på fortungen)ro
ΣSsigma
ΤTtau
ΥYypsilon
ΦFfi
ΧCH som i tysk ichchi
ΨPSpsi
ΩO (langt)omega
OUU

Elevark A

Prøv nu at transskribere fra græske til latinske bogstaver således:

Pater emon

o en tois uranois

agiastheto to onoma su

...

Elevark B

I har nu Fadervor på dansk, latin og græsk. Nu skal I finde ligheder.

  1. Find substantiver. Hvad hedder fader, himmel, navn, rige, vilje, brød, skyld og fristelse på latin og græsk?
    De har ikke samme endelser hele tiden. Kan I finde varianterne og måske forklare dem?
  2. Possessive pronominer. Hvad hedder ’vor’, ’vort’, ’vore’ og ’vores’ på latin og græsk?
  3. Personlige pronominer. Hvad hedder ’os’ på latin og græsk?
  4. Kan I genkende nogle af de latinske og græske ord fra andre sammenhænge? Skriv alle associationer ned.
  5. Hvilke sprog ligner hinanden mest? Diskuter hvorfor.