Projektarbejde

EksamenEksamen består af en individuel skriftlig prøve og en individuel mundtlig prøve. Der gives én karakter, hvor den mundtlige præstation vægter højest.
Den skriftlige prøveDen skriftlige prøve afholdes mandag i uge 40. 60 minutter uden hjælpemidler - husk blyant. Den skriftlige prøve foregår på papir og tester ordklasser, bøjninger og sætningsanalyse på dansk og latin.
Den mundtlige prøve

Den mundtlige prøve afholdes i uge 41.

I skal lave en undersøgelse af, hvordan sprog anvendes. I skal selv finde et emne og materiale. I skal undersøge jeres emne og materiale sprogligt.

I må gerne arbejde med et emne, vi har haft i AP-undervisningen, men det skal være andre tekster. I må gerne arbejde i grupper omkring det samme emne og de samme tekster, men hver elev skal fremlægge sin tekstdel, både på latin og to andre sprog. Man kan altså ikke fremlægge de samme tekststykker.

Der er følgende krav til analyse og metode:

I skal undersøge sammenhængen mellem latin og to andre moderne sprog i jeres teksteksempler. I skal fortælle noget om:

  1. Sætningsanalyse
  2. Verbets tider og former
  3. Ordenes etymologi (oprindelse og udvikling) og morfologi (konstruktion)
  4. Sammenligning af de valgte sprog
Produkt

I skal lave en powerpoint, som I fremlægger for jeres to ap-lærere.

Den skal afleveres i Lectio uge 40 og fremlægges i uge 41.

Eksamensform

I skal fremlægge jeres powerpoint (5 min) og herefter er der en samtale mellem jer og lærerne.

Der gives én karakter efter votering.

Elevark - eksamensbeskrivelse

Eksamen
Eksamen består af en individuel skriftlig prøve og en individuel mundtlig prøve.
Der gives én karakter, hvor den mundtlige præstation vægter højest.

Den skriftlige prøve
Den skriftlige prøve afholdes mandag i uge 40.
60 minutter uden hjælpemidler - husk blyant.
Den skriftlige prøve foregår på papir og tester ordklasser, bøjninger og sætningsanalyse på dansk og latin.

Den mundtlige prøve
Den mundtlige prøve afholdes i uge 41.

I skal lave en undersøgelse af, hvordan sprog anvendes.
I skal selv finde et emne og materiale.
I skal undersøge jeres emne og materiale sprogligt.

I må gerne arbejde med et emne, vi har haft i AP-undervisningen, men det skal være andre tekster. I må gerne arbejde i grupper omkring det samme emne og de samme tekster, men hver elev skal fremlægge sin tekstdel, både på latin og to andre sprog. Man kan altså ikke fremlægge de samme tekststykker.

Der er følgende krav til analyse og metode:

I skal undersøge sammenhængen mellem latin og to andre moderne sprog i jeres teksteksempler. I skal fortælle noget om:

  1. Sætningsanalyse
  2. Verbets tider og former
  3. Ordenes etymologi (oprindelse og udvikling) og morfologi (konstruktion)
  4. Sammenligning af de valgte sprog


Produkt
I skal lave en powerpoint, som I fremlægger for jeres to ap-lærere.
Den skal afleveres i Lectio uge 40 og fremlægges i uge 41.

Eksamensform

I skal fremlægge jeres powerpoint (5 min) og herefter er der en samtale mellem jer og lærerne.

Der gives én karakter efter votering.