2-dages fællesskandinavisk konference om mundtlighed/mundtlig kommunikation

NCFF holder sammen med Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) i Norge og Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ved Uppsala Universitet hybridkonferencen "Tal!" med temaet mundtlighed/mundtlig kommunikation i fremmedsprogsundervisningen på tværs af uddannelsesniveauerne.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 28. oktober 2021, kl. 09:00 - fredag 29. oktober 2021, kl. 13:00

Sted

København og online via Zoom

Konferencen finder sted på Københavns Universitet torsdag 28. oktober kl. 9-17 og fredag 29. oktober kl. 9-13 - fysisk for de videregående uddannelser og virtuelt på Zoom for grundskolen og ungdomsuddannelserne - med workshops og fælles oplæg fra forskere, undervisere og lærere i de tre lande.

Konferencen er gratis.

Se programmet og tilmeld dig