2-dages online ECML-workshop om CEFR for sproglærere

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) og inddrage den nye CEFR Companion Volume med dens fokus på mediering og flersproglige samt flerkulturelle kompetencer i din undervisning på de gymnasiale uddannelser.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

torsdag 17. juni 2021, kl. 09:00 - fredag 18. juni 2021, kl. 15:00

Sted

Online

Arrangør

ECML Kontaktpunkt Danmark og NCFF

CEFR – Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog er siden dens fremkomst i 2001 blevet stadig mere inddraget i fx styredokumenter for sprogfagene i det danske uddannelsessystem. Men som sproglærer kan du også bruge CEFR og den tilhørende Companion Volume mere aktivt i din undervisning. Formålet med denne workshop målrettet gymnasielærere er netop at vise, hvordan CEFR Companion Volume kan bruges til at styrke og videreudvikle sprogundervisningen.

På workshoppen vil vi arbejde med den udvidede version af CEFR Companion Volume (CV) fra 2020, som har nye kompetencedeskriptorer og et udvidet fokus på mediering (se fx s. 90 i CV) og flersproglige og flerkulturelle kompetencer.

Målgruppen for workshoppen er primært sproglærere på de gymnasiale ungdomsuddannelser, men også fagkonsulenter og forskere involveret i uddannelsen af gymnasielærere, i curriculumudvikling og eksamensudvikling er velkomne til at deltage.

Workshoppen undervises af to eksperter i CEFR, Jana Bérešová og Gábor Szabó. På den første dag vil du blive introduceret til CEFR Companion Volume, dens formål, underliggende koncepter og kompetencedeskriptorer, mens du på workshoppens anden dag vil få mulighed for at arbejde mere praktisk, fx med at udarbejde tasks, samt diskutere potentielle udfordringer og reflektere over, hvordan kan du bruge CEFR CV i praksis. Der vil være et særlig fokus på de to nye elementer i CEFR CV, nemlig mediering og flersproglige samt flerkulturelle kompetencer.

Workshoppen bygger på det initiativ, som hedder Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference – RELANG initiativet, som du kan læse mere om på https://relang.ecml.at/

 

Det praktiske:

Workshoppen foregår online torsdag den 17. juni og fredag den 18. juni, begge dage kl. 9-11 og kl. 13-15.

Deltagelse er gratis.

Workshoppen foregår på engelsk. Detaljeret program følger snarest.

Tilmeldingsfrist 4. juni 2021. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet – maks. 25 deltagere. 

TILMELD DIG WORKSHOPPEN

 

Follow-up workshop:

Som deltager bliver du inviteret til en opfølgningsworkshop arrangeret af NCFF i efteråret 2021.

For yderligere information, kontakt Ana Kanareva-Dimitrovska, projektkoordinator for NCFF Vest og projektleder for ECML i Danmark, på contactpoint@ecml.dk eller 9352 1615.

Læs mere om ECML Kontaktpunkt Danmark