Online præ-workshop: Aktionsforskning i sprogfagene

Denne workshop har til formål at introducere aktionsforskning i sprogfagene til deltagerne på ECML's 2-dages workshop i september i Aarhus.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Mandag 22. august 2022,  kl. 15:00 - 16:30

Sted

Virtuelt

Arrangør

ECML Kontaktpunkt Danmark

Forud for workshoppen Aktionsforskning i sprogfagene – Styrk egen praksis og dine elevers sprogtilegnelse 7.-8. september i Aarhus målrettet fremmedsprogsundervisere inviteres deltagerne til denne 1½ times online præ-workshop om emnet med oplægsholderne, som bl.a. vil dele deres erfaringer fra det europæiske ARC-projekt. 

Formålet er dels at få fokuseret det endelige indhold i den fysiske workshop bedst muligt, dels at give en introduktion til emnet, og hvad der skal arbejdes med på selve workshoppen. 

Tilmeld dig workshop-forløbet

For yderligere information om arrangementet, kontakt Ana Kanareva-Dimitrovska, aekakd@cc.au.dk eller contactpoint@ecml.dk.