NCFF-konference 2023: Fremmedsprog, forandring og forankring

På konferencen præsenteres bl.a. resultater fra et større 3-årigt nationalt projekt, som har haft fokus på grundskoler og kommuners strategiske arbejde med fremmedsprog, herunder tværsproglige samarbejder og en strategisk tilgang til fagdidaktisk opkvalificering af sproglærere.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 7. december 2023,  kl. 09:30 - 16:00

Sted

Københavns Universitet, Søndre Campus , auditorium 4A.0.69

Arrangør

NCFF

Kom og vær med på konferencen Fremmedsprog, forandring og forankring - om strategisk arbejde med fremmedsprog med fokus på fagdidaktisk opkvalificering af sproglærere.

Om konferencen

NCFF's årlige konference er denne gang særligt målrettet fremmedsprogslærere og skoleledelser i grundskolen, læringskonsulenter, fagpersoner og konsulenter i kommunale, regionale og ministerielle forvaltninger. Fagfolk og ansatte fra andre uddannelsesniveauer og alle med interesse for fremmedsprogsfagene er naturligvis også velkomne.

Der er oplæg, workshops og paneldebat. Konferencens to hovedtalere er:

  • Susana S. Fernández, sprogforsker og professor i fremmedsprogsdidaktik ved Aarhus Universitet.
  • Lise Tingleff Nielsen, chef for grundskoleområdet i EVA - Danmarks Evalueringsinstitut og forfatter til bogen Skoleudvikling – en praksisbaseret tilgang.

Se programmet og tilmeld dig

Konferencen er gratis og markerer samtidig afslutningen på projektet Fremmedsprog, forandring og forankring om kompetenceudvikling, samarbejde og netværksdannelse gennemført på mere end 20 skoler i fem deltagende kommuner. Projektet er bl.a. støttet med midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (Folkeskoledonationen). Projektet har desuden bidraget til, at Danmark har fået en ny uddannelsesretning Sprogfagsvejleder, som er et efteruddannelsestilbud til sproglærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, og som udbydes af professionshøjskolerne. Indholdet på to af uddannelsens tre moduler blev udviklet i forbindelse med dette projekt.