NCFF-konference 2023

På konferencen præsenteres resultater fra et større 3-årigt nationalt projekt, som har haft fokus på grundskoler og kommuners strategiske arbejde med fremmedsprog, herunder tværsproglige samarbejder og en strategisk tilgang til faglig opkvalificering af sproglærere.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

Torsdag 7. december 2023,  kl. 10:00 - 16:00

Sted

Københavns Universitet, Søndre Campus

Arrangør

NCFF

Programmet for konferencen lægges her på siden, så snart det er faldet på plads. Vi forventer at åbne for tilmeldingen til sommer.  

Konferencen er gratis og markerer samtidig afslutningen på projektet Fremmedsprog, forandring og forankring om kompetenceudvikling, samarbejde og netværksdannelse gennemført på mere end 20 skoler i fem deltagende kommuner. Projektet er bl.a. støttet med midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (Folkeskoledonationen).