NCFF’s konference har i år fokus på grundskoler og kommuners strategiske arbejde med fremmedsprog

Sæt kryds i kalenderen ved torsdag 7. december 2023, når NCFF sammen med fremmedsprogslærere, deres ledere og kommunale konsulenter bl.a. deler resultaterne fra et 3-årigt nationalt pilotprojekt om tværsproglige samarbejder, netværk og en strategisk tilgang til faglig opkvalificering af sproglærere. Konferencen er gratis og foregår i København.

Sæt kryds i kalenderen ved torsdag 7. december 2023. Her holder NCFF sin årlige konference.
NCFF holder i 2023 sin årlige konference torsdag 7. december på Københavns Universitet.

NCFF’s konference 2023 markerer afslutningen på projektet Fremmedsprog, forandring og forankring, som med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (Folkeskoledonationen) har handlet om at styrke sprogundervisningen til glæde for elever gennem: 

  • Fagdidaktisk kompetenceudvikling af sproglærere i skolens sprogfag engelsk, fransk og tysk.
  • Samarbejder i og mellem sprogfagene. 
  • Netværksdannelse gennemført på mere end 20 skoler i fem deltagende kommuner – Ballerup, Bornholm, Kolding, København og Aalborg. 

Om konferencen

Tid og sted
7. december 2023 kl.  10-16
Københavns Universitet, Søndre Campus, Amager

Konferencen er særligt målrettet fremmedsprogslærere og skoleledelser i grundskolen, læringskonsulenter, fagpersoner og konsulenter i kommunale, regionale og ministerielle forvaltninger, men alle uddannelsesniveauer og andre med interesse for fremmedsprogsfagene er naturligvis også velkomne. Deltagelse er gratis. 

Der vil være oplæg, workshops og paneldebat. Vi er ved at sammensætte det endelige program for dagen og forventer at åbne for tilmeldingen efter sommerferien på konferencens side i vores arrangementskalender. Men allerede nu kan vi løfte sløret for konferencens to hovedtalere:

  • Susana S. Fernández, sprogforsker og professor i fremmedsprogsdidaktik ved Aarhus Universitet.
  • Lise Tingleff Nielsen, chef for grundskoleområdet i EVA - Danmarks Evalueringsinstitut og forfatter til bogen Skoleudvikling – en praksisbaseret tilgang.

Yderligere information om projektet

Vil du vide mere om projektet Fremmedsprog, forandring og forankring kan du læse mere på projektets hjemmeside. I efteråret 2022 medvirkede nogle af projektdeltagerne også i artiklen Ny vejlederuddannelse løfter fremmedsprog i fagbladet Folkeskolen, ligesom repræsentanter fra skoleledelserne på tre af de deltagende skoler i projektet blev interviewet i artiklen Ny fagkultur styrker sprogfagene, bragt i magasinet Plenum i juni 2022.