CLIL in languages other than English – Successful transitions across educational stages

Projektet CLIL in languages other than English – Successful transitions across educational stages finansieres af European Centre for Modern Languages, Europarådet, i perioden fra 2020 til 2023.

Projektet koordineres af Petra Daryai-Hansen i samarbejde med Beate Lindemann (UiT Norges arkitiske universitet), Satu Koistinen (City of Helsinki, Department of Education) og Evangelia Moussouri (Aristotle University of Tessaloniki). Petra Daryai-Hansens projektledelse støttes derudover af Det Nationale Center for Fremmedsprog i Danmark (NCFF).

Om projektet

Projektet har til formål at udvikle praksisanbefalinger til, hvordan man kan understøtte overgange mellem uddannelsesniveauer (grundskolen, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser), når man arbejder med Content and Language Integrated Learning (CLIL) på andre sprog end engelsk i sprogundervisningen og i andre fag. Anbefalingerne illustreres gennem praksiseksempler fra forskellige kontekster. Projektet definerer CLIL som en del af den interkulturelle læring og etabler et sammenspil mellem CLIL og flersprogethedsdidaktikken.

I projektets første fase har projektgruppen med afsæt i Eurydice-publikationer fra 2006 og 2017 lanceret en spørgeskemaundersøgelse, der blev besvaret af eksperter fra 29 lande.

I projektets anden fase har projektgruppen udformet praksisanbefalinger på baggrund af undersøgelsens resultater og eksisterende litteratur. På projektets netværksmøde i juni 2021 deltog eksperter fra 25 lande, som gav sparring i forhold til praksisanbefalingerne og organiserede sig med afsæt i anbefalingerne i otte arbejdsgrupper.

Arbejdsgrupperne koordineres i studieåret 2021/22 af projektgruppen og projektets associerede partnere (tredje projektfase). I alt bidrager på nuværende tidspunkt +60 deltagere fra 28 lande til arbejdsgrupperne. Syv arbejdsgrupper fremgår af illustrationen nedenfor. Derudover er der en arbejdsgruppe som arbejder på tværs af niveauerne. 
 

Mere information

Du kan finde flere informationer om projektet her: www.ecml.at/CLILLOTEtransitions, og er meget velkommen til at kontakte Petra Daryai-Hansen (petra.dhansen@hum.ku.dk), hvis du arbejder med CLIL på andre sprog end engelsk på tværs af uddannelsesniveauer.

Vi vil meget gerne byde dig velkommen i vores netværk og integrere dit praksiseksempel på vores hjemmeside!