Generation Global: Multilingualism and Intercultural Skills for a Dual-Competency Workforce of the Future

Projektet Generation Global - Flersprogethed og interkulturelle kompetencer til fremtidens arbejdsmarked er et Erasmus+ samarbejdsprojekt mellem Scotland's National Centre for Languages, University of Strathclyde i Skotland, Det Nationale Center for Fremmedsprog og Aarhus Universitet i Danmark og Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen i Norge.

Om projektet

Projektets formål er at afhjælpe den mangel på fremmedsprogsfærdigheder, der i øjeblikket findes i disse tre lande og i Europa generelt. Engelsk er blevet lingua franca for den globale handel, men engelsk som modersmål eller fremragende beherskelse af engelsk som andetsprog er ikke tilstrækkeligt. En hjørnesten i projektet er, at unge har brug for både forbedret interkulturel forståelse og en bredere vifte af sprogkundskaber (på andre sprog end engelsk), hvis de skal blive effektive deltagere i en fremtidig global arbejdsstyrke. Projektet udvikler materialer, der støtter eleverne i at øge deres bevidsthed om vigtigheden af fremmedsprogskundskaber og soft skills og dermed hjælpe dem med at øge deres beskæftigelsesegnethed på arbejdsmarkedet.

I projektet udvikler vi multimediematerialer i form af videoer, webinarer og dokumenter målrettet de tre hoved målgrupper: erhvervslivet (1. år), uddannelses-, studie- og karrierevejledere, uddannelsesplanlægger, skoleledere og lærere (2. år) og de unge og deres forældre (3. år).

Gennem vores tværnationale samarbejde, udvikling af multimediematerialer og formidlingsbegivenheder arbejder vi for at:

  • ændre holdninger til sprogindlæring ved at øge bevidstheden om værdien af flersprogethed og interkulturelle kommunikative kompetencer;
  • få arbejdsgiverne til at anerkende værdien af sprog og interkulturelle kompetencer, hvilket resulterer i en mere eksplicit efterspørgsel efter disse færdigheder;
  • øge bevidstheden inden for uddannelse og karriere om relevansen af sprog og interkulturelle kompetencer;
  • forberede de unge mere effektivt på arbejdsmarkedet ved at udstyre dem med sprogkundskaber og interkulturelle kompetencer og imødegå det underskud, der i øjeblikket udgår;
  • udvikle innovative tilgange til at motivere unge til at studere sprog og samtidig øge deres bevidsthed om interkulturelle kompetencer.

Mere information

Vores toolkits er frit tilgængelige på de tre nationale sprog i hvert partnerland og bidrager til opfyldelsen af ovennævnte projektmål.

De kan anvendes enten i deres nuværende formater eller som skabeloner, der kan tilpasses til forskellige lokale og nationale sammenhænge. Projektet bidrager til forbedring af den professionelle udvikling af sprogundervisere, vejledere og beslutningstagere.

Projektgruppen består af: