Fællesskandinavisk konference om mundtlighed

Deltag i vores gratis konference ”Tal!” den 28. og 29. oktober og få inspiration og ny viden om mundtlighed i fremmedsprogsundervisningen fra forskere og praktikere i Danmark, Norge og Sverige. Du kan frem til 6. oktober tilmelde dig programmet på begge dage eller vælge at deltage en af dagene.

Konferencens fysiske spor afholdes på KU's Søndre Campus. Foto: Jakob Dall.

Konferencen er målrettet alle uddannelsesniveauer i de tre lande. Vi har et fysisk spor på Københavns Universitet for undervisere på professionshøjskoler og universiteter og et virtuelt spor for undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Konferencens indhold

På konferencen vil du kunne opleve tre hovedtalere – Anne Holmen, professor i parallelsproglighed ved Københavns Universitet, Eva Thue Vold, professor i fransk- og fremmedspråkdidaktikk ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen, og Gudrun Erickson, professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning ved Göteborgs Universitet –  en opfølgende paneldebat med de tre talere og deltage i oplæg/workshops inden for emnerne:

  • Mundtlighed og feedback
  • Mundtlighed i kontekst
  • Mundtlighed og flersprogethed / learneren
  • Mundtlighed og det digitale

Oplæggene vil være målrettet undervisere på professionshøjskole- og universitetsniveau og workshops er tilsvarende målrettet undervisere på grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau.

Tilmeldingsfristen er forlænget til 6. oktober

Konferencen foregår 28. og 29. oktober, og det er frem til onsdag 6. oktober muligt at tilmelde sig programmet for begge dage eller en af dagene.  

Umiddelbart efter tilmeldingsfristen modtager alle deltagere en mail med link til valg af oplæg/workshops. Her kan der vælges mellem tre parallelle sessioner inden for de fire emner, hvis du tilmelder dig begge dage og inden for to emner, hvis du er tilmeldt en af dagene.

På selve konferencedagene er deltagere i det virtuelle spor på Zoom (grundskole og ungdomsuddannelser) naturligvis velkomne til at følge de dele af programmet, man har mulighed for at deltage i. Her vil du forud for konferencen modtage links til de forskellige sessioner på Zoom, du er tilmeldt, så det er muligt at gå til og fra afhængigt af din egen undervisning på dagen.

På arrangørernes vegne - Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret), Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier ved Uppsala Universitet og Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) – glæder vi os til at se jer alle på Zoom og på Københavns Universitet!

Tilmelding og yderligere information