Fremmedsprogsambassadørerne

Fremmedsprogsambassadørkorps rykker ud på landets ungdomsuddannelser

NCFF har samlet et korps af fremmedsprogsambassadører, som rykker ud på landets ungdomsuddannelser for at fortælle eleverne om deres erfaringer med fremmedsprog og værdien af sproglige kompetencer i arbejdslivet.

En fremmedsprogsambassadør er en medarbejder, som bruger fremmedsprog i sit arbejde. Det kan være i kombination med andre fagligheder – fx en indkøber, der taler tysk med leverandører, eller en ingeniør, der taler fransk med kunden. Det kan også være medarbejdere, der er uddannet i sprog.

Hvis vi som samfund skal stå stærkt politisk og økonomisk, har vi brug for, at medarbejdere i virksomheder og organisationer kan begå sig professionelt på engelsk, fransk, tysk og spansk, men også på andre sprog - blandt andet de nordiske og asiatiske sprog.

Vi håber, at vi gennem vores fremmedsprogsambassadører kan give elever landet over en større indsigt i brugen og vigtigheden af fremmedsprog og sikre, at virksomheder og organisationer også i fremtiden kan finde medarbejdere med fremmedsprogskompetencer.

Book en fremmedsprogsambassadør

I kan booke en fremmedsprogsambassadør i forbindelse med f.eks. sprogdage, temadage og karrieredage.

  • Der er tale om ét oplæg fra én fremmedsprogsambassadør
  • Det er ikke muligt at bede om besøg af flere fremmedsprogsambassadører til et arrangement
  • Oplægget varer ca. en time inkl. spørgetid
  • Oplægget er gratis, men I skal betale for transport og afregne dette direkte med fremmedsprogsambassadøren

Da vi stadig er ved at opbygge korpset, kan vi ikke garantere, at alle skoler kan få besøg. Derfor vil vi også bede jer koordinere én samlet tilmelding til ét oplæg på jeres skole. Såfremt der kommer flere bookinganmodninger fra samme skole kontakter vi jer, og beder jer koordinere og samle tilmeldingerne.

Oplægget omhandler mulighederne i fremmedsprog generelt og er ikke rettet kun mod de(t) sprog ambassadøren taler. Det er muligt at angive, hvis I udelukkende er interesserede ét bestemt sprog. Det reducerer dog chancerne for at finde en ambassadør til jeres arrangement.

I indsender jeres anmodning om at booke en fremmedsprogsambassadør via linket nederst på siden. Derefter gør vi alt hvad vi kan for at finde en fremmedsprogsambassadør til jer. Når der er lavet et match med en fremmedsprogsambassadør sætter vi jer i forbindelse med den pågældende person, og derefter aftaler I selv de nærmere detaljer som mødetid og sted. Det er vigtigt, at I udvælger en kontaktperson, som kan varetage kontakten med fremmedsprogsambassadøren, så kommunikationen bliver så enkel som muligt.

Hvis I har yderligere spørgsmål til konceptet, er I meget velkomne til at henvende jer til NCFF på NCFFVest@au.dk.

Fristen for at booke et besøg i efteråret 2022 er nu overskredet

Fristen for at booke et besøg af en fremmedsprogsambassadør til efteråret 2022 er nu overskredet og derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at indsende en forespørgsel om besøg af en fremmedsprogsambassadør.

Har du indsendt en forespørgsel om besøg via bookingformularen inden fristen, bestræber vi os på at sende svar på din anmodning i slutningen af juni.

Vi åbner for bookinganmodninger mhp. besøg i foråret 2023 i november 2022.

Mød nogle af fremmedsprogsambassadørerne