Tema om fremmedsprogsstrategier

I Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet anbefales landets kommuner og uddannelsesinstitutioner at lave strategier for at fremme fremmedsprogene. For at skyde arbejdet med fremmedsprogsstrategier i gang har vi i Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) lanceret et nyt, stort tema om fremmedsprogsstrategier på vores hjemmeside, hvor vi giver en række forslag til, hvordan man kan styrke fremmedsprogene og få et samlet og mere sammenhængende blik på fremmedsprog. 

Hvorfor arbejde strategisk med fremmedsprog? 

”Vi ved, at nogle af de kompetencer, som børn skal have fremover, det er at kunne samarbejde, og det er at kunne kommunikere, og de skal også kunne være kritisk tænkende, så det at kunne tale et sprog, det at kunne forstå en anden kultur er helt afgørende for, at vi skal kunne samarbejde i en stor, stor verden” fortæller Ann Katrine Rannestad, Skolekonsulent i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune er en af de kommuner, der har fulgt Strategien for styrkelse af fremmedsprogs opfordring til at lave en lokal fremmedsprogsstrategi.

Ifølge Hanne Wacher Kjærgaard, centerleder ved NCFF Vest, er der mange argumenter for at lære sprog og arbejde strategisk med sprog, men det haster at have fokus på området. Derfor understøtter NCFF uddannelsesinstitutioners og kommuners arbejde med fremmedsprogsstrategier, som kan medvirke til, at flere elever får lyst til at vælge sprog og blive dygtigere til sprog. For at det kan lade sig gøre, er en del af opgaven at sætte fokus på, at der skal være mulighed for at vælge flere fremmedsprog på uddannelsesinstitutionerne i landets kommuner, ligesom det er vigtigt at have fokus på at styrke fremmedsprogsundervisningen.

Hvordan styrker man fremmedsprog?

NCFF anbefaler, at arbejdet med strategiske indsatser sker i et samarbejde. Med henblik på at identificere styrker og udfordringer på fremmedsprogsområdet og som inspiration til at igangsætte nye tiltag er syv særlige indsatsområder udvalgt. Områderne er udvalgt på baggrund af forskning og undersøgelser samt viden og erfaring fra NCFF’s samarbejdspartnere i ind- og udland.

Læs mere om de syv indsatsområder her:

Til hvert af de syv indsatsområder er der udviklet materialer og forslag til tiltag, der henvender sig bredt til sproglærere, ledere og skoleforvaltninger og til både grundskoler og ungdomsuddannelser. Det handler nemlig om, at arbejdet med lokale sprogstrategier skal tage udgangspunkt i kommunernes virkelighed og lærernes dagligdag. På den måde skal arbejdet med fremmedsprogsstrategier også styrke den enkelte kommunes og uddannelsesinstitutions agenda og eksisterende indsatser.

Hvordan kan NCFF hjælpe?

NCFF tilbyder kommuner og uddannelsesinstitutioner sparring til at arbejde strategisk med fremmedsprog. Ud over at tilbyde viden om og inspiration til at arbejde med området, kan vi bidrage med et overblik over, hvilke kommuner og uddannelsesinstitutioner der har lavet eller er i gang med at lave fremmedsprogsstrategier.

Du kan desuden læse mere om NCFF's strategiprojekter og vigtigheden af at arbejde strategisk med fremmedsprog i grundskolen i artiklen "Tør eleverne på din skole tale tysk?” i Skolederforeningens blad Plenum.