Bevilligede projekter

Her kan du læse om de projekter, som NCFF støtter. Projekterne har eksemplarisk værdi, idet de kan udbredes til andre fremmedsprog og andre uddannelsesinstitutioner, og bidrager med vigtig viden om fremmedsprogsdidaktik, brobygning, udvikling af fremmedsprogsstrategier og behov for fremmedsprog.