Nyheder

24.04.2019 | Uddannelse

Tag på udvekslingsophold

Med et nyt udvekslingsprogram mellem Danmark og Spanien og videreførelsen af udvekslingsprogrammet mellem Danmark og Frankrig får danske gymnasieelever nu mulighed for at søge støtte til at komme på et udvekslingsophold i skoleåret 2019-2020.

Fra venstre Marie-Louise Albers, Gro Caspersen, Mette Skovgaard Andersen, Johnny Laursen, Lisbeth Verstraete-Hansen og Mette Fjord Sørensen i paneldebat om hvordan vi udvikler franskundervisningen i Danmark

24.04.2019 | Uddannelsespolitik

Fransk fik en tiltrængt fejring

Den 20. marts havde virksomheder og undervisningssektoren sat hinanden stævne i Dansk Industri. Det var dagen, hvor det franske sprog blev fejret i hele verden – la journée de la francophonie – og i Danmark blev det anledningen til en spændende debat om status for det franske sprog, både i erhvervslivet og i undervisningssektoren. Fransk er under…

Astrid Rørdam Svane og Anne Sofie Jakobsen i snak med besøgende på NCFF's stand på Danmark Læringsfestival 2019. Foto: Bodil Christensen

24.04.2019 | Uddannelse

Med NCFF på uddannelsesmesse

Bevæbnet med både bolsjer og brochurer var Det Nationale Center for Fremmedsprog taget til uddannelsesmesse i både København og Aarhus. Mange kom forbi standen og fik en snak om puljemidler og projektidéer.

25.03.2019 | Bevillinger

Søg midler til at fremme fremmedsprogene!

Du og din uddannelsesinstitution kan nu søge midler hos NCFF til projekter, der fremmer fremmedsprogene.

08.03.2019 | Workshop

Gratis todages-workshop: Lær at arbejde hensigtsmæssigt med IT-værktøjer i din fremmedsprogsundervisning

NCFF og ECML Kontaktpunkt Danmark udbyder årets anden workshop, denne gang med eksperter inden for IT og sprogundervisning. Tilmelding efter "først til mølle"-princippet. Tilmeldingsfrist d. 11. april kl. 12.

Deltagerne i dialogmøderne udfoldede al deres kreativitet

08.03.2019 | Videnudveksling

I dialog med uddannelsessystemet

Hvordan skaber vi motivation, progression og sammenhængskraft? Det var tre af de gennemgående temaer på NCFF’s dialogmøder med næsten 400 deltagere fra hele uddannelsessektoren.

12.02.2019 | Nyt fra ledelsen

Fra vision til realitet - Velkommen til Det Nationale Center for Fremmedsprog

De to centerledere og de to prodekaner fra hhv. Aarhus Universitet og Københavns Universitet byder velkommen til Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Foto: Kim Vadskær

12.02.2019 | Uddannelsespolitik

Interview med uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers

"Det er for mig at se helt afgørende, at Danmark i fremtiden har stærke kompetencer inden for fremmedsprog, så vi som en lille nation kan begå os i en global verden"

12.02.2019 | Administrative forhold

To advisory boards

Da NCFF er geografisk placeret to steder i hhv. Aarhus (NCFF Vest) og København (NCFF Øst), er der nedsat to advisory boards, et for hver af de to centerhalvdele, for at sikre en bred geografisk tilstedeværelse.

31.01.2019 | Bevillinger

Søg midler til dit projekt hos NCFF

En del af de midler, som NCFF har fået bevilget, er tiltænkt projekter, som skal udvikle og styrke fremmedsprogsundervisningen i Danmark, og som kan udbredes fra et fremmedsprogsfag til et andet og til andre uddannelsesinstitutioner.

Viser resultater 51 til 60 ud af 60

Forrige 1 2 3 4 5 6