Nyheder

03.05.2021 | Uddannelsespolitik

Det handler ikke (kun) om tysk

Kommentar af centerledere i NCFF Mette Skovgaard Andersen og Hanne Wacher Kjærgaard. Debatindlægget er bragt i Berlingske – Opinion søndag 2. maj 2021.

28.04.2021 | Uddannelse

Behov for mere viden og for nyt syn på fremmedsprogene, bitte!

Undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren er 29. april kaldt i samråd i Børne og Undervisningsudvalget, hvor fremmedsprogene er til debat. Og selvom NCFF ikke er kaldt i samråd, så er centret del af den nuværende nationale sprogstrategi og sat i verden for at kaste et samlet blik på fremmedsprog i hele uddannelsessystemet.…

26.03.2021 | Bogomtaler

Ny publikation om brug af digitale teknologier i gymnasiets sprogfag

432 sproglærere har bidraget til publikationen "Undersøgelse af digitale teknologier i fremmedsprogsundervisningen", som netop er udgivet. Den samler resultaterne fra efterårets spørgeskemaundersøgelse af fremmedsprogslæreres brug af digitale teknologier i gymnasieundervisningen.

Undervisning på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet, Søndre Campus. Fotograf: Rasmus Degnbol.

05.03.2021 | Uddannelse

3.000 gymnasieelever så oplæg om uddannelser med sprog på KarriereTanken

Hele 3.000 elever tunede ind på de videregående uddannelser med sprog under uddannelsesmessen KarriereTanken, som i skoleåret 2020/21 er foregået online. NCFF’s foreløbige tal og evaluering viser også, at de unge er blevet klogere på studievalgsmulighederne, ligesom de har fået øjnene op for sproguddannelser, de ikke kendte til.

NCFF støtter nyt udviklingsprojekt om tværsproglighed i læreruddannelsen, som vil blive ledet af to lektorer fra SDU og UCL.

01.02.2021 | Sprog og kommunikation

Projektmidler fra NCFF giver læreruddannelsen et løft

Det er hurtigere og mere effektivt at lære nye sprog, hvis man arbejder tværsprogligt i undervisningen, viser forskningen. NCFF støtter nyt udviklingsprojekt, der vil have denne viden ud at virke på læreruddannelserne.

19.01.2021 | Konference

Tilmeldingen til NCFF’s konference om strategier er åben

Hvordan kan skoler, kommuner og regioner arbejde strategisk med fremmedsprog på både det organisatoriske niveau og i sprogundervisningen, når eleverne læser, skriver, taler, lytter? Det er temaerne på NCFF’s konference 8. april, som afholdes virtuelt.

14.01.2021 | Uddannelse

Nye afleveringsfrister til NCFF’s sprogkonkurrencer

På grund af hjemsendelsen af eleverne har NCFF udskudt fristerne for aflevering af materialer til tyskkonkurrencen for grundskolen og konkurrencen Dyrk sproget for de gymnasiale ungdomsuddannelser i sprogene engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, spansk og tysk.

10.12.2020 | Uddannelse

DM i Fagene - nu også med tysk fra næste skoleår

Til næste år kan grundskoleelever i 7.-9. klasse også dyste om at blive danmarksmester i tysk.

Med udgangspunkt i sin egen historie med sprog var fremmedsprogsambassadør Christina Skjolding Hjelms budskab til eleverne blandt andet, at det er nemmere at lære andre sprog, når du kan sprog. At fremmedsprog er mere end engelsk, og at de åbner verden og døre på arbejdsmarkedet.
Dét at kunne sprog er en ressource, som har stor værdi, og som alle flersprogede kan være stolte af.

09.11.2020 | Uddannelse

Da fremmedsprogsambassadøren mødte flersprogetheden på Nørrebro

NCFF var med, da en af vores fremmedsprogsambassadører besøgte Akademisk Studenterkursus på ydre Nørrebro til en snak om, hvad fremmedsprog kan, hvordan ambassadøren bruger fremmedsprog i sit arbejdsliv og ikke mindst om den gave, mange af skolens flersprogede elever i forvejen har, når det kommer til kompetencer i sprog.

03.11.2020 | Sprog og kommunikation

NCFF’s tyskkonkurrence for grundskolen er netop startet

Hvem kan komme op med den bedste ide til en plakat, der vil kunne gå viralt og starte en bevægelse med tilhørende hashtag? Frem til marts 2021 kan tyskelever i 8.-10. klasse indsende bidrag til den kreative sprogkonkurrence #WörterVerändernWelten.

Viser resultater 11 til 20 ud af 70

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste