Nyheder

Astrid Rørdam Svane og Anne Sofie Jakobsen i snak med besøgende på NCFF's stand på Danmark Læringsfestival 2019. Foto: Bodil Christensen

24.04.2019 | Uddannelse

Med NCFF på uddannelsesmesse

Bevæbnet med både bolsjer og brochurer var Det Nationale Center for Fremmedsprog taget til uddannelsesmesse i både København og Aarhus. Mange kom forbi standen og fik en snak om puljemidler og projektidéer.

25.03.2019 | Bevillinger

Søg midler til at fremme fremmedsprogene!

Du og din uddannelsesinstitution kan nu søge midler hos NCFF til projekter, der fremmer fremmedsprogene.

08.03.2019 | Workshop

Gratis todages-workshop: Lær at arbejde hensigtsmæssigt med IT-værktøjer i din fremmedsprogsundervisning

NCFF og ECML Kontaktpunkt Danmark udbyder årets anden workshop, denne gang med eksperter inden for IT og sprogundervisning. Tilmelding efter "først til mølle"-princippet. Tilmeldingsfrist d. 11. april kl. 12.

Deltagerne i dialogmøderne udfoldede al deres kreativitet

08.03.2019 | Videnudveksling

I dialog med uddannelsessystemet

Hvordan skaber vi motivation, progression og sammenhængskraft? Det var tre af de gennemgående temaer på NCFF’s dialogmøder med næsten 400 deltagere fra hele uddannelsessektoren.

12.02.2019 | Nyt fra ledelsen

Fra vision til realitet - Velkommen til Det Nationale Center for Fremmedsprog

De to centerledere og de to prodekaner fra hhv. Aarhus Universitet og Københavns Universitet byder velkommen til Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Foto: Kim Vadskær

12.02.2019 | Uddannelsespolitik

Interview med uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers

"Det er for mig at se helt afgørende, at Danmark i fremtiden har stærke kompetencer inden for fremmedsprog, så vi som en lille nation kan begå os i en global verden"

12.02.2019 | Administrative forhold

To advisory boards

Da NCFF er geografisk placeret to steder i hhv. Aarhus (NCFF Vest) og København (NCFF Øst), er der nedsat to advisory boards, et for hver af de to centerhalvdele, for at sikre en bred geografisk tilstedeværelse.

31.01.2019 | Bevillinger

Søg midler til dit projekt hos NCFF

En del af de midler, som NCFF har fået bevilget, er tiltænkt projekter, som skal udvikle og styrke fremmedsprogsundervisningen i Danmark, og som kan udbredes fra et fremmedsprogsfag til et andet og til andre uddannelsesinstitutioner.

Viser resultater 61 til 68 ud af 68

Forrige 1 2 3 4 5 6 7